035 629 5963

Vliegende start met workshop Proeftuin Kwaliteitskader (feb ’17)

De gehandicaptenzorg zet de toon in de langdurige zorg! De proeftuinen vernieuwd kwaliteitskader zijn een groot succes. Daar zijn alle betrokken partijen het over eens.  In de  proeftuinen wordt gewerkt aan en verantwoording afgelegd over kwaliteitsverbetering door vertellen en tellen op basis van de eigen zorgvisie. In 2017 gaan alle VGN-leden op deze stimulerende manier aan de slag en zijn uniforme afvinklijstjes echt verleden tijd. Maar hoe doen we dat?

Tijdens de workshop ‘De Proeftuinen voorbij’ maakt u samen met Arteria een vliegende start met het vernieuwd kwaliteitskader.

Het vernieuwd kwaliteitskader is een prachtig streven, maar ook een echte uitdaging. In de proeftuinen van afgelopen jaar werd duidelijk dat het weliswaar erg stimulerend, maar ook veel werk is om de bouwstenen in te vullen, te analyseren en die samenhangend weer te geven in een kwaliteitsrapport. Cliëntgegevens, cliëntervaring en teamreflectie, oftewel de drie bouwstenen, hangen nauw met elkaar samen en moeten onderling op elkaar worden afgestemd. Bovendien vraagt het om tijdsinvestering: cliënten, verwanten, medewerkers medezeggenschap en stakeholders zijn intensief betrokken. Om over de externe visitatie nog maar te zwijgen.

De VGN ondersteunt de leden in 2017 hierbij, maar uiteindelijk moet u een eigen kwaliteitsrapport maken. Aanvullend op het ondersteuningsaanbod van de VGN, heeft Arteria een Vliegende Start workshop ontwikkeld, gebaseerd op de kennis en praktijkervaring die we in huis hebben. Arteria was betrokken bij zowel het landelijk ontwikkeltraject van het vernieuwde kwaliteitskader als de projectleider van twee proeftuinen.

Toegesneden werkwijze
In co-creatie met 5 tot 10 medewerkers van uw organisatie, gaan we een dagdeel aan de slag met de bouwstenen van het vernieuwd kwaliteitskader. We werken per bouwsteen stapsgewijs toe naar concrete ingrediënten voor uw eigen Plan van Aanpak. Geen blauwdruk, maar een op uw organisatie toegesneden werkwijze.

Voor meer informatie: informatiefolder-de-proeftuin-vliegende-start

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.