035 629 5963

“Winst behalen met shared savings”, artikel in Skipr (jan ’17)

Alle westerse landen kampen met stijgende zorgkosten. De Verenigde Staten spannen hierin de kroon. Onder andere via de Affordable Care Act zijn maatregelen genomen die Nederland tot voorbeeld kunnen zijn.

Een structurele uitgavegroei van 2,5 procent in de zorg, dat is de kern van de Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoorden voor 2012-2015. De uitwerking van de akkoorden lijkt succesvol voor de beheersing van de zorgkosten. De introductie van het eigen risico en het terugdringen van de kosten van geneesmiddelen zijn hierin belangrijke pijlers. Keerzijde is dat in het publieke debat de kostenbeheersing het centrale thema is geworden, het patiëntenbelang sneeuwt onder. Onder bestuurders en professionals begint dit besef door te dringen. Een eerste reactie hierop is de introductie van het Value Based Healthcare-model in Nederland in 2014. In dit model wordt een afweging gemaakt tussen de aanvaardbare kosten van een medische behandeling, afgezet tegen medische uitkomsten en procesindicatoren. De patiënt wordt gezien als kosteneenheid, waarbij de kosten van de gehele behandeling van de patiënt worden berekend. Deze kosten worden afgezet tegen de medische uitkomst. …

Obama Care
Het begrip accountable care is in 2006 geïntroduceerd in de VS. In 2009 is het opgenomen in de Patiënt Protection and Affordable Care Act, beter bekend
als Obama Care. De aandacht voor de beleving van de patiënt binnen het behandeltraject krijgt hierin een belangrijke plek, zowel in de inrichting van de
zorg als in het beloningsmodel. Accountable care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties, …

Lees hier het volledige artikel uit Skipr – Shared Savings (dec 2016).

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.