035 629 5963

Whitepaper Accountable Care; achtergrond en theorie (apr ’17)

“Of je nu een patiënt, een zorgorganisatie, een zorgondernemer, wetgever of belastingbetaler bent, het is in ons gezamenlijk belang om een zorgsysteem te ontwikkelen dat betere zorg levert en de beschikbare zorggelden zo besteedt dat mensen gezonder worden. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg zoals we die nodig hebben en tegelijkertijd om het verstandig inzetten van de beschikbare zorggelden.”

Deze uitspraak van Health and Human Services Secretary Sylvia M. Burwell van Medicare (2015) geeft aan dat in de Verenigde Staten de kosten van zorg beter en anders besteed moeten worden om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de toenemende zorgkosten te reduceren, wordt door Medicare ingezet op een nieuw zorgmodel: Accountable Care.

In Nederland hebben we, net zoals in Verenigde Staten, te maken met een vergrijzende bevolking, een toename van zogenaamde welvaartsziekten als dementie, obesitas en hypertensie en een stijging van de zorgkosten (Kwartel et al., 2012). Indien we met ons zorgsysteem op de huidige voet verder gaan, stijgen de kosten onacceptabel, uitgedrukt in percentages van het bruto nationaal product (VWS, 2011). Daarom zijn we in Nederland genoodzaakt te kijken naar modellen die enerzijds de zorgkosten reduceren en anderzijds de kwaliteit van zorg verbeteren en de focus op de cliënt weer terugbrengen.

In deze white paper gaan we allereerst kort in op de historie van het zorgsysteem in Nederland en beschrijven we hoe het huidige zorgsysteem eruit ziet. Daarna gaan we in op het Accountable Care-model. Vervolgens zetten we uiteen op welke wijze het Accountable Care-model kan worden toegepast in Nederlandse zorgorganisaties en wat er nog voor nodig is om dit daadwerkelijk te doen.

Download hier de white-paper-accountable-care-organisations

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.