035 629 5963

(Wijk)verpleging en verzorging

De financiering van verpleging en verzorging is versnipperd geraakt. Er is zorg overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars. De overheveling van de functie begeleiding naar gemeenten vraagt bewerking van een grote nieuwe markt. Ook de verschuiving van functies naar de zorgverzekeringswet heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van een instelling. Daarmee is één ding zeker, de zorg moet tegenwoordig pro-actief en innovatief worden verkocht.

De nieuwe contractpartijen stellen eigen voorwaarden aan samenwerking, aan financiering (declaraties) en verantwoording. Als zorginstelling moet u hieraan voldoen, want de financiële impact is groot. Tegelijkertijd zien we dat sprake is van zorgintensivering door toename van zorgzwaarte en capaciteitsproblemen. Al deze ontwikkelingen vragen om optimalisatie van de zorgverlening en de ondersteunende bedrijfsprocessen. Of dit nu gaat om procesondersteuning door middel van een ECD of zorgondersteuning door middel van domotica en e-health. Dit vraagt om pro-actief handelen!

Cordaan
Ontwikkeling dashboard
Amaris Zorggroep
Reorganisatie
Zorgverzekeraars Nederland
Ondersteuning ontwikkeling aanspraak wijkverpleging
Kalorama
Organisatie ontwikkeling in één dag

Meer weten? Vraag het onze adviseurs

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.