035 629 5963

Strategie

Een heldere visie en stip op de horizon is essentieel. Zeker binnen een dynamische omgeving zoals de zorgsector. Investeren in een actuele strategische koers is noodzakelijk. In een complexe sector waarbij steeds meer partijen betrokken zijn en tevens het speelveld bepalen, is een onderscheidende positie cruciaal.  Arteria kan u ondersteunen bij het krijgen van inzicht en overzicht. Wij helpen u bij het krijgen of behouden van energie in de organisatie, focus en het bepalen van richting.

Stapsgewijs, onderbouwd en samen

Stapsgewijs, onderbouwd en samen, dat vat onze visie in een paar woorden samen. Door de weg om tot uw nieuwe koers te komen in stappen op te knippen, kunnen onderwerpen grondig worden opgepakt en geanalyseerd. Dat maakt het mogelijk de onderbouwing te krijgen die nodig is, zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Samen, omdat juist de inhoudelijke discussies en reflecties van belang zijn. De weg – en het samen bewandelen van deze weg – naar strategische beslissingen kan belangrijker zijn dan het eindresultaat zelf. Daarom zijn wij voorstander van co-creatie: samen met interne en externe stakeholders, zo creëert u draagvlak en komt uw toekomst een stuk dichterbij.

Omdat “samen” voor ons een belangrijk onderdeel is, zijn afstemming met en inbreng van de organisatie integrale onderdelen van onze aanpak. De manier waarop we dat vormgeven, dat bepalen we graag samen met u.

Instrumentarium

  • Visievorming: onderzoek naar het bestaansrecht van de organisatie
  • Onderzoek naar wie u wilt zijn, en wie u nu bent
  • Strategische product portfolio analyse
  • Interne analyses, zoals SWOT en INK
  • Externe analyses gericht op ontwikkelingen, concurrenten en stakeholders
  • Confrontatiematrix: strategische behoefte uit in- en externe analyses
  • Plateauplanning: uw strategische doelen uitgezet in de tijd

Nadat u uw organisatiestrategie heeft gedefinieerd, kunnen wij u tevens ondersteunen bij het opstellen en implementeren van uw commerciële, financiële of informatie strategie.

Onze adviseurs hebben ook ervaring met het opzetten van en inrichten van organisaties, het definiëren van stuurinformatie over uw strategische doelen, bijvoorbeeld met Balanced Scorecard+. Ondersteunend hieraan voeren onze adviseurs ook kostprijsonderzoeken, via de ABC-methodiek om inzicht in rendement mogelijk te maken.

Magentazorg
Onderzoek geriatrische revalidatiezorg
Nationaal Ouderenfonds
Herijking meerjarenstrategie
Heliomare
Stakeholder analyse
Dianet
Positionering verpleegkundige zorg

Ontmoet onze strategie experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.