035 629 5963

Risicomanagement

“Continuïteit betrouwbaar maken”

Zorginstellingen lopen steeds meer en steeds complexere risico’s met een steeds grotere impact, doordat ze worden geconfronteerd met snelle maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de financiering en een toename van de technische mogelijkheden. Was het twintig jaar geleden vrijwel ondenkbaar dat een zorginstelling failliet zou gaan – nu is dat een reëel risico. Dit vraagt om een structurele herijking van het risicomanagement binnen uw organisatie.

Integraal toepassen van risicomanagement

Een gebeurtenis op een van bovenstaande gebieden kan leiden tot verlies aan geld, reputatieschade en overtreding van wet- en regelgeving. Het managen van die risico’s moet daarom een wezenlijk onderdeel zijn van het jaarplan en op al deze gebieden toegepast worden. Afzonderlijk, maar ook in samenhang met elkaar. Daarbij worden risico’s onderkend, geprioriteerd en beheersbaar gemaakt.

Daarnaast moet ook worden vastgesteld wat uw risicobereidheid is: hoeveel risico wilt u accepteren? Daarvoor is het essentieel om te weten waar uw organisatie naartoe gaat en hoe de organisatie dit doet, om de omgeving van de organisatie, de stakeholders en hun wensen en eisen te kennen, en zicht te hebben op de relevante wet- en regelgeving.

Welke hindernissen zijn er?

Risicomanagement is het beheersen van alle mogelijke hindernissen op weg naar het bereiken van uw doelen, apart en in samenhang. Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met risico’s op het gebied van:

  • Financiën: verschillende contracten en -partijen, inzicht in uitnutting van contracten, prognoses.
  • Verkoop: verkrijgen van juiste en benodigde contracten onder goede voorwaarden.
  • Reputatie: social media, negatieve publiciteit, vergelijkingssites, privacy.
  • HRM: het juiste personeel verwerven en behouden, gedrag medewerkers, fraude.
  • ICT: cyberrisico’s, datalekken, privacy, complexiteit van systemen, continuïteit.
  • Vastgoed: nieuwbouw, oudbouw, impairment.
  • Kwaliteit- en veiligheidsvraagstukken: complexe processen en behandeltechnieken

Arteria beschikt over kennis van risicomanagement vanuit de zorg, de zorgverzekeraar en de financiële sector. Arteria werkt samen met samenwerkingspartner RobRisk.nl.

Wat bieden we?

  • Een quick scan om snel een beeld te krijgen van mogelijke risico’s voor uw organisatie
  • Het structureel opzetten van risicomanagement binnen uw organisatie
  • Het (gecertificeerd) opleiden van uw medewerkers


Uniek: Ons abonnementsaanbod

Heeft u niet de mogelijkheden om zelf een risico management functie op te zetten? Dan bieden wij ook een abonnement om langdurig ondersteuning te krijgen. Met een abonnement bent u verzekerd van een regelmatige vinger aan de pols.

Ontvang het onderzoeksrapport
Risicomanagement in uw mailbox

Onderzoek door Arteria Consulting (2107)  toont aan dat de gesignaleerde risico’s bij veel middelgrote zorginstellingen niet overeenkomen met de ervaren risico’s. De focus ligt ten onrechte sterk op potentieel financieel gevaar. In werkelijkheid blijken incidenten vaker voor te komen op het gebied van integriteit en proces. Verbeteringen zijn dus mogelijk, zeker als het gaat om integraal beleid: de samenhang tussen domeinen en de daaraan gerelateerde risico’s.

Geïnteresseerd in het volledige onderzoeksrapport risicomanagement in de zorg?Ontmoet onze risico management experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.