035 629 5963

Kwaliteit van zorg

“Goede zorg verlenen en dat met trots uitdragen”

Kwaliteit: het rupsje-nooit-genoeg in de zorg. Iedereen wil er meer van, maar waarvan eigenlijk? Hoe meten we kwaliteit? Wat betekent kwaliteit voor de dagelijkse praktijk van de zorgverlener?

Momenteel wordt ‘kwaliteit’ veelal als een last ervaren door de zorgverlener, er lijkt steeds meer te moeten: kwaliteitsindicatoren, lijstjes, scores, patiënt/cliënt ervaringsonderzoek, kwaliteitskaders….. enzovoort… Kwaliteit wordt vaak gezien als verantwoording, scoren van lijstjes of iets dat opgelegd wordt.  Terwijl er juist zoveel is om trots op te zijn als zorgprofessional en dat ook uit te dragen.  Ook met de groeiende behoefte aan medewerkers in de zorg is het juist van belang zorgverleners te behouden en hen met plezier te laten werken. Het is belangrijk om de verbinding tussen de leefwereld van de cliënt, patiënt, burger en diens directe zorgverlener, en de systeemwereld van management, financier (zorgverzekeraar, zorgkantoor, overheid) en toezichthouder te maken. Zo kan de kwaliteit van de zorg met trots worden uitgedragen, in plaats van dat deze wordt opgedragen.

Kwaliteitsindicatoren met zeggingskracht

Kwaliteitsindicatoren die zeggingskracht hebben voor zowel cliënt en zorgverlener, als voor management, financiers en toezichthouder, kunnen de leefwereld en de systeemwereld met elkaar verbinden. Dat betekent dat je elkaars taal moet spreken: over kwaliteitsindicatoren die cliënten dagelijks ervaren, die zorgverleners dagelijks gebruiken en die telbare resultaten leveren voor het management, financiers en toezichthouders zoals de IGZ. Geen indicatoren voor de kwartaalrapportage, maar indicatoren die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden en waar vervolgens over wordt gerapporteerd met een toelichting: tellen en vertellen, resultaten en uitkomsten.

De cliënt echt centraal

Met het inzicht in de kwaliteitsindicatoren kan gestuurd worden op de resultaten, op cliëntniveau, in het team en voor de hele organisatie. Door kwaliteit op deze wijze vanuit de basis (bottom-up) eenvoudig inzichtelijk te maken, wordt voorkomen dat monitoring en verantwoording achteraf (top-down) bepalen hoe de zorg wordt aangepakt. Er kan nu zorg worden verleend op basis van indicatoren die cliënten belangrijk vinden en zorgverleners en zorgaanbieders.

Een voorbeeld om de cliënt echt centraal te stellen is het maken van een  cliëntenreis.  Arteria heeft een methodiek ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe de ‘reis’ van mensen met een bepaalde ziekte er uitziet. De cliëntenreis vertelt het persoonlijke verhaal van een aantal cliënten rondom hun ziekteproces. De reis verbindt de ‘systeemwereld’ van afspraken en contactmomenten in de zorgorganisatie met de ‘leefwereld’ van de cliënt waarin de gevolgen voor de cliënt en zijn of haar familie gevoeld worden. De cliëntenreis fungeert als een spiegel voor zorgmedewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over de impact van het zorgproces en verbeterpunten te benoemen in dit proces.

Dit verschaft zorgverleners inzicht in hun handelen en maakt het mogelijk het perspectief van de cliënt mee te nemen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Want benoemen dat de cliënt centraal staat is gemakkelijk, maar het daadwerkelijk doen… daar is lef voor nodig! Een voorbeeld ontvangen van een cliëntenreis die wij hebben gemaakt? Neem contact op met onze adviseur Malou van Bentum .

Voorbeelden van een andere kijk op kwaliteit

Arteria Consulting past deze filosofie toe bij bijvoorbeeld:

  • Netwerk Dementie Noord Holland Noord: opstellen cliëntenreis dementie om te onderzoeken wat aandachtspunten zijn en hoe de deelnemende organisaties in het netwerk de zorg voor mensen met dementie kunnen verbeteren.
  • Magentazorg en Woonzorggroep Samen: opstellen cliëntenreis geriatrische revalidatiezorg om te onderzoeken waar deze aansluit bij de Zorgpaden Geriatrische revalidatiezorg.
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: ontwikkeling proeftuinen Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, waarbij het voor eerst mogelijk is om op basis van de eigen zorgvisie en bestuursfilosofie te rapporteren over kwaliteit
  • Sherpa en Philadelphia: co-projectleider om de proeftuinen uit te voeren
  • De Parabool: ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren voor teams en de organisatie als geheel, dat aansluit op de resultaten uit de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
  • Cordaan: ERAI-experiment (ERAI staat voor ‘experimenten regelarme instellingen’) rondom regelarme verantwoording uitgevoerd met als resultaat een kwaliteitsdashboard per cliënt, per team en voor de organisatie als geheel.

Stop met zeuren, start met preventie!

Negatieve reacties halen alle energie uit de gestelde ambities van het Nationaal Preventieakkoord. Jammer, want toekomstbestendige zorg (lees: betaalbare zorg) in Nederland wordt niet bereikt [...]

Cordaan
Ontwikkeling dashboard
Philadelphia
Begeleiding proeftuin Kwaliteitskader 2.0
Sherpa
Begeleiding Proeftuin kwaliteitskader 2.0
De Twentse Zorgcentra
Doorontwikkeling afdeling kwaliteit

Ontmoet onze kwaliteit experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.