035 629 5963

Kwaliteit van zorg

“Anders sturen op kwaliteit levert meer op”

Kwaliteit: het rupsje-nooit-genoeg in de zorg. Iedereen wil er meer van, maar waarvan eigenlijk? En wat mag het dan kosten? Want kosten, daar willen we juist minder van. Hoe meten we kwaliteit? En hoe sturen we er dan op? Om de tegenstelling tussen de leefwereld van de cliënt, patiënt, burger en diens directe zorgverlener, en de systeemwereld van management, financier (zorgverzekeraar, zorgkantoor, overheid) en toezichthouder niet nóg groter te maken, is een andere manier van sturen op kwaliteit nodig.

Kwaliteitsindicatoren met zeggingskracht

Kwaliteitsindicatoren die zeggingskracht hebben voor zowel cliënt en zorgverlener, als voor management, financiers en toezichthouder, kunnen de leefwereld en de systeemwereld met elkaar verbinden. Dat betekent dat je elkaars taal moet spreken: over kwaliteitsindicatoren die cliënten dagelijks ervaren, die zorgverleners dagelijks gebruiken en die telbare resultaten leveren voor het management, financiers en toezichthouders zoals de IGZ. Geen indicatoren voor de kwartaalrapportage, maar indicatoren die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden en waar vervolgens over wordt gerapporteerd met een toelichting: tellen en vertellen, resultaten en uitkomsten.

Maak kwaliteit eenvoudig inzichtelijk

Kwaliteit kan eenvoudiger inzichtelijk gemaakt worden door met de zorgverleners te zoeken naar indicatoren die hen dagelijks laten zien hoe het met de kwaliteit gaat en waarmee ze dat ook kunnen laten zien aan anderen, zoals het management, de raad van bestuur, IGZ en zorgkantoren. Vervolgens kan gestuurd worden op de resultaten, op cliëntniveau, in het team en voor de hele organisatie. Daardoor zijn er geen administratieve lasten rondom kwaliteit meer, want als registratie nodig is voor het dagelijks werk, wordt dat niet ervaren als administratieve ballast.

Op deze wijze wordt werken áán kwaliteit synoniem aan het sturen óp kwaliteit en het verantwoorden óver kwaliteit. De kwaliteit van zorg, ondersteuning en behandeling neemt toe, de administratieve lasten nemen af. Belanghebbenden kunnen zich gemakkelijker verdiepen in de kwaliteit van zorg en er zich een oordeel over vormen. Door kwaliteit op deze wijze vanuit de basis (bottom-up) eenvoudig inzichtelijk te maken, wordt voorkomen dat monitoring en verantwoording achteraf (top-down) bepalen hoe de zorg wordt aangepakt.

Voorbeelden van een andere kijk op kwaliteit

Arteria Consulting past deze filosofie al jaren toe voor zorgaanbieders en verzekeraars:

  • De Twentse Zorgcentra: ontwikkeling specifiek voor gehandicaptenzorg een balanced scorecard met kwaliteit als centraal perspectief
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: ontwikkeling proeftuinen Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, waarbij het voor eerst mogelijk is om op basis van de eigen zorgvisie en bestuursfilosofie te rapporteren over kwaliteit
  • Sherpa en Philadelphia: co-projectleider om de proeftuinen uit te voeren
  • De Parabool: ontwikkeling van een dashboard voor teams en de organisatie als geheel, dat aansluit op de resultaten uit de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
  • Cordaan: ERAI-experiment (ERAI staat voor ‘experimenten regelarme instellingen’) rondom regelarme verantwoording uitgevoerd met als resultaat een kwaliteitsdashboard per cliënt, per team en voor de organisatie als geheel.

Meer informatie?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Cordaan
Ontwikkeling dashboard
Philadelphia
Begeleiding proeftuin Kwaliteitskader 2.0
Sherpa
Begeleiding Proeftuin kwaliteitskader 2.0
De Twentse Zorgcentra
Doorontwikkeling afdeling kwaliteit

Ontmoet onze kwaliteit experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.