035 629 5963

 ONTVANG DE INKOOPVERGELIJKING IN UW MAILBOX

Arteria Consulting heeft de inkoopgidsen 2020 van alle zorgverzekeraars vergeleken. Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt de inkoopvergelijking ggz direct in uw mailbox. Met de aanvraag wordt u ook ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich ten alle tijden uitschrijven.

Dhr.Mevr.
  • Cure
  • Care
  • Sociaal Domein

Geestelijke gezondheidszorg

“Innoveren in ingewikkelde tijden”

 

De uitdaging

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de geestelijke gezondheidszorg. Veranderingen zoals ambulantisering, decentralisering en de introductie van de basisGGZ hebben hun weerslag gehad. Psychiatrische patiënten worden steeds vaker thuis behandeld. Dat gaat gepaard met uitdagingen voor aanbieders op het gebied van logistiek, huisvesting en portfolio. Door de versnipperde financiering is ketensamenwerking soms lastig. De uitdaging voor de GGZ is om een samenhangend aanbod te bieden dat naadloos aansluit op de behoeften van de patiënt, zonder stijgende administratieve lasten.

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het inzichtelijk maken van de effectiviteit en de kwaliteit van zorg binnen de GGZ. Een ander actueel onderwerp is het terugdringen van de wachtlijsten. Het verstevigen van het GGZ-aanbod in de eerste lijn, e-healthmodules en zorgprogramma’s met effectmetingen zoals ROM en CQi, moet leiden tot betere doorstroming. Aanbieders, zorgverzekeraars en beleidsmakers zullen samen tot landelijke afspraken en standaarden moeten komen.

Van GGZ-aanbieders wordt verwacht dat ze tijdig kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg leveren. Hoe die ‘triple aim’ doelstellingen bereikt? Dat is de uitdaging!

Ons antwoord

Arteria ondersteunt u bij het maken van belangrijke keuzes op het vlak van specialisatie en concentratie, klinische en ambulant, ketensamenwerking en strategische allianties. Daarbij vertalen we de politieke, beleidsmatige en innovatieve ontwikkelingen in de sector naar de omgeving waarin u opereert. Wij hebben ruime ervaring bij brancheorganisaties, zorgverzekeraars en GGZ-instellingen in het onderzoeken en ophalen van mogelijke scenario’s voor het optimaliseren van de zorg.

De strategische keuzes loodsen wij samen met u naar een efficiënte organisatie, die de professional optimaal ondersteunt bij de behandeling van de cliënt. Daarbij wordt een dienstencatalogus ontwikkeld die aansluit bij de behoeften in uw omgeving en zoveel mogelijk evidence based is. Dat gaat hand in hand met een goed opgezet zorgverkoop en -marketingproces.

Daarnaast ontwikkelen wij samen met de medewerkers van instellingen, brancheorganisaties en ketenpartners een heldere en houdbare visie op een toekomstproof GGZ. Hiervoor participeren we in belangrijke dossiers binnen de ggz, zoals de wachttijden, contracteren en administratieve lasten.

Inkoopvergelijking 2020 ggz

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij hebben de beleidsstukken gebundeld tot een compacte vergelijking voor de ggz. Dit biedt [...]

GGZ Nederland
Ophalen best practices Wachttijden
Onderzoek tarifering forensische zorg
Ministerie van VWS
Onderzoek naar (niet)-gecontracteerde zorg
Arkin
Marktanalyse
NIP
Onderzoek administratieve lasten

Ontmoet onze ggz experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.