035 629 5963

Farmacie: Dure geneesmiddelen

De bekostiging van dure geneesmiddelen is een knellend item in de Nederlandse zorg. Het aandeel van deze geneesmiddelen als onderdeel van het ziekenhuisbudget is in de achterliggende jaren namelijk sterk gestegen met ongeveer 10% en bedraagt op dit moment EUR 1,2 miljard. En als we een blik vooruit werpen, dan neemt dit percentage disproportioneel toe. Niet voor niets staat het bekend als het ‘hoofdpijndossier’.

Staan we aan de vooravond van de introductie van vele nieuwe, dure geneesmiddelen? Kunnen biosimilars voor een demping zorgen?

Op dit moment dreigt binnen de muren van het ziekenhuis een verdringingseffect op te treden. Ziekenhuizen moeten vanwege het beschikbare budget kiezen tussen het behandelen van een gering aantal, bijvoorbeeld, oncologische patiënten met dure geneesmiddelen, ten opzichte van een groot aantal ‘goedkope’ patiënten: het dilemma van het koekoeksjong. Ook voor zorgverzekeraars is dit een knelpunt, die door de oplopende kosten de druk op hun premie zien toenemen. We kunnen vaststellen dat het geneesmiddelendossier van iedereen is: ziekenhuizen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, farmaceuten, patiëntenverenigingen, VWS en de politek.

Vraagstuk is niet uitsluitend de prijs
De kosten voor geneesmiddelen in Nederland stijgen procentueel gezien nóg harder dan de totale zorgkosten. Overheden en zorgpartijen doen er alles aan om deze kostenstijging af te remmen. Zo hanteert VWS de zogenaamde sluissystematiek. Ook ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen met fabrikanten. Ondanks al deze inspanningen blijven de kosten stijgen. Uit onderzoek blijkt echter dat samenwerking loont. Inkoopgroepen van ziekenhuizen behalen meer korting en wanneer een ziekenhuisgroep met de zorgverzekeraar samen inkoopt is het onderhandelde resultaat zelfs nog hoger[1].

Dergelijke samenwerkingen bieden de mogelijkheid om de focus van het vraagstuk te verleggen. De oplossing zit niet uitsluitend op prijs. ‘Gepast gebruik’ van geneesmiddelen, waarbij een afweging wordt gemaakt of de therapieën een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten, speelt een grotere rol in de afweging van medisch specialisten in het voorschrijfgedrag. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van nieuwe medicijnen niet geblokkeerd door financiële afwegingen, en streven ziekenhuis en farmaceut gemeenschappelijk naar gepast en kostenbewust gebruik van medicijnen. Hiermee is de weg geopend naar waardegedreven zorg  oftewel Value Based Health Care.

Arteria is zeer goed ingevoerd in het dossier dure geneesmiddelen, en voert hierop diverse projecten uit. Wij ondersteunen onze klanten op dit dossier om tot een scherpe en haalbaar resultaat te komen. Daarbij slaan we een brug tussen patiëntverenigingen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farma om samen tot op maat gesneden waardegedreven oplossingen en patiëntrelevante uitkomsten te komen.

 

[1] Werkhoven, M. (2018). The market for expensive medicines: a research about the effectivity of purchasing groups in the Dutch health care

Onze adviseurs

Inkoopvergelijking 2021

Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 1 april weer de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij verzorgen, net als ieder jaar, een compacte vergelijking met daarin alle beleidsstukken [...]

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.