035 629 5963

Farmacie: Dure geneesmiddelen

De bekostiging van dure geneesmiddelen is een knellend item in de Nederlandse zorg. Het aandeel van deze geneesmiddelen als onderdeel van het ziekenhuisbudget is in de achterliggende jaren namelijk sterk gestegen met ongeveer 10% en bedraagt op dit moment EUR 1,2 miljard. En als we een blik vooruit werpen, dan neemt dit percentage disproportioneel toe. Niet voor niets staat het bekend als het ‘hoofdpijndossier’.

Staan we aan de vooravond van de introductie van vele nieuwe, dure geneesmiddelen? Kunnen biosimilars voor een demping zorgen?

Op dit moment dreigt binnen de muren van het ziekenhuis een verdringingseffect op te treden. Ziekenhuizen moeten vanwege het beschikbare budget kiezen tussen het behandelen van een gering aantal, bijvoorbeeld, oncologische patiënten met dure geneesmiddelen, ten opzichte van een groot aantal ‘goedkope’ patiënten: het dilemma van het koekoeksjong. Ook voor zorgverzekeraars is dit een knelpunt, die door de oplopende kosten de druk op hun premie zien toenemen. We kunnen vaststellen dat het geneesmiddelendossier van iedereen is: ziekenhuizen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, farmaceuten, patiëntenverenigingen, VWS en de politek.

Vraagstuk is niet uitsluitend de prijs
Om de kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen hanteert VWS de zogenaamde sluissystematiek. Voordat nieuwe dure geneesmiddelen in het pakket worden opgenomen, wordt met de fabrikanten over de prijs onderhandeld. Parallel kopen verzekeraars en ziekenhuizen ook gezamenlijk geneesmiddelen in teneinde de kosten te drukken. Vooralsnog betreft dit een beperkt assortiment, waardoor het kostenremmend effect nog bescheiden is. Echter, het vraagstuk richt zich niet uitsluitend op de prijs. ‘Gepast gebruik’ van geneesmiddelen, waarbij een afweging wordt gemaakt of de therapieën een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten, speelt een grotere rol in de afweging van medisch specialisten in het voorschrijfgedrag. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van nieuwe medicijnen niet geblokkeerd door financiële afwegingen, en streven ziekenhuis en farmaceut gemeenschappelijk naar gepast en kostenbewust gebruik van medicijnen. Hiermee is de weg geopend naar waardegedreven zorg  oftewel Value Based Health Care.

Arteria is zeer goed ingevoerd in het dossier dure geneesmiddelen, en voert hierop diverse projecten uit. Wij ondersteunen onze klanten op dit dossier om tot een scherpe en haalbare visie te komen. Daarbij slaan we een brug tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farma om samen tot op maat gesneden waardegedreven oplossingen te komen.

Meer informatie?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze adviseurs

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.