035 629 5963

Data en technologie

“Voorkom het informatie-infarct!”

Op het vlak van data en technologie staat de tijd niet stil. De mogelijkheden voor het registreren, verzamelen, verwerken, delen en toepassen van informatie lijken eindeloos. Juist hierdoor neemt de noodzaak tot beheersing van informatie toe. De grote vraag: kan uw organisatie dat informatie-infarct voorkomen?

Ontwikkelingen
Zorgprocessen worden steeds complexer, zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit in combinatie met een toenemende urgentie voor adequate sturing op alle niveaus en binnen alle processen in de organisatie. Daarnaast speelt ook de noodzaak tot toenemende interne en externe verantwoording.

Maar ook de verwachtingen van de cliënt en omgeving zijn significant aan het veranderen. Een belangrijke factor daarin is de noodzakelijke snelheid tot reageren die van uw organisatie wordt verwacht. Tot slot nemen de mogelijkheden en behoeften tot het verzamelen, beschikbaar stellen en toepassen van informatie explosief toe.

Kernvraagstuk is het beheersbaar houden van de informatievoorziening. Daarvoor is het verkrijgen van samenhang tussen processen belangrijk; dàt is waar het om draait.

Visie Arteria
Ons uitgangspunt is het managen van informatie op basis van een expliciete informatiestrategie. Deze informatiestrategie vormt:

  • De verbindende schakel tussen strategie, processen en informatieorganisatie
  • De kaders voor het informatiemanagement, de inrichting van de IT-organisatie, en de governance & control
  • Eenduidige verwachtingen tussen zorg, ondersteuning en IT-organisatie

Hierdoor krijgt informatie echt toegevoegde waarde voor de organisatie en vormt het geen risicofactor!

Wat wij voor u kunnen betekenen?
Een greep uit de begeleiding die Arteria u kan bieden:

  • Formuleren van een heldere en samenhangende informatiestrategie
  • Begeleiden van de juiste afstemming tussen bedrijfs- en zorgondersteuning en IT
  • Inrichten van de informatie-organisatie en IT-organisatie
  • Ondersteunen bij en adviseren over een passende informatiearchitectuur, waarin samenhang tussen processen en informatie centraal staat
  • Voorbereiden, begeleiden, selecteren en implementeren van EPD/ECD
  • Auditen van bestaand informatiebeleid, de IT-organisatie en lopende programma’s/projecten

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en [...]

vZVZ
Projectleiding eLab; uitwisseling lab waarden
Vektis
Doorontwikkeling Vektis diensten, bijvoorbeeld prestatiecoderegister en integriteitstoetsing
VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland en VECOZO
Ontwikkeling van de visie op de landelijke zorginfrastructuur
Zorginstituut Nederland
iWLZ vraagstukken, governance beheer standaarden.

Meer informatie?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ontmoet onze data en technologie experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.