035 629 5963

Waardegedreven zorg aan de kant in tijden van COVID-19!?

Dankzij de coronacrisis realiseren we patiëntwaarde op een compleet nieuwe manier. Voordat de crisis zich aandiende, werd er dankbaar gebruik gemaakt van planmatige hulpmiddelen, zoals een waardegedreven zorg routekaart die we recent hebben gemaakt voor de NVZ. Tijdens deze crisis zien we echter dat de waan van de dag regeert en verdwijnen deze hulpmiddelen weer in de kast. Gaan waardegedreven zorg en een COVID-19 crisis eigenlijk wel hand in hand? Of moeten we waardegedreven zorg voor nu maar gewoon in de ijskast zetten.. Echt niet!

Minimale patiëntwaarde

Volgens Michael Porter, grondlegger van waardegedreven zorg, ontstaat patiëntwaarde door de patiëntuitkomsten te delen door de (zorg)kosten om tot deze uitkomsten te komen. Bij waardegedreven zorg gaat het dus om het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen zo laag mogelijke kosten.

Als we dit principe toepassen in deze tijd dan zien we dat er voor de mensen die getroffen worden door het coronavirus maar één uitkomst is die telt: overleven en zo snel mogelijk van de IC af, met zo min mogelijk bij- en na-effecten. Hiervoor hoeven geen vragenlijsten ingevuld te worden voor de patiënt. Waardegedreven zorg kenmerkt zich door het vastleggen van uitkomstinformatie om te benchmarken, ‘samen te beslissen’ of ‘te leren en te verbeteren’. Is er nu door het ontbreken van de juiste registraties dan nog wel sprake van waardegedreven zorg? Aan de andere kant rijzen de kosten de pan uit door de intensieve en dure behandeling van coronapatiënten. Volgens Porter moeten de patiëntuitkomsten dan ook sterk toenemen om tot patiëntwaarde te komen.

Geen uitkomstindicatoren en toenemende kosten van de behandeling: op het oog genoeg signalen die aantonen dat er geen tot minimale patiëntwaarde, oftewel waardegedreven zorg, wordt geleverd. Is het echter wel zo zwart-wit?

Nieuwe invulling aan waardegedreven zorg

Nee, zo zwart-wit is het niet. Juist in deze tijd wordt er een nieuwe invulling gegeven aan waardegedreven zorg. Dit gebeurt veelal onbewust maar nog steeds om de patiënt zo goed als mogelijk te helpen. Hier is op de korte termijn geen routekaart voor nodig. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • E-health toepassingen en met name beeldbellen zorgen ervoor dat patiëntwaarde toeneemt omdat de kosten voor een behandeling afnemen. Denk hierbij aan kleinere wachtkamers die nodig zijn omdat er minder patiënten bij de zorginstelling komen. Aan de andere kant ontstaat patiëntwaarde omdat de patiënt geen reistijd voor het consult.
  • De zorgverlening zorgt voor een toename van zorgwaardering door de patiënt. We hebben al veel positieve patiëntervaringen gezien die hartverwarmende woorden uiten over verpleegkundig en medisch personeel. Dit is een uiting van hoe tevreden de patiënt is over zijn behandeling. Het is geen klassieke uitkomstinformatie gemeten met een vragenlijst, maar zegt zoveel meer.
  • Uniforme registratie zorgt voor een toename van patiëntwaarde (op termijn). Zo kan de (landelijke) registratie van ex-coronapatiënten een ideaal middel zijn om op lange termijn long- en luchtwegklachten te monitoren, maar ook om vragenlijsten af te nemen over kwaliteit van leven. Dit zorgt dat uitkomstinformatie over coronapatiënten beschikbaar komt  die onderling met elkaar vergeleken kan worden.
  • De corona-check van het OLVG is meermalen in het nieuws geweest als efficiënte oplossing voor artsen om een vinger aan de pols te houden bij hun patiënten. Nu de app is uitgerold liggen de kosten voor het gebruik (erg) laag. Het toegenomen gevoel van veiligheid en controle voor patiënten (en arts!) zorgt voor verhoogde patiëntuitkomsten. Conform de formule ‘hoge uitkomsten gedeeld door lage kosten’ zien we hier een ongeëvenaarde patiëntwaarde!
  • Patiëntwaarde ten top.

Meer patiëntwaarde dan ooit

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Waardegedreven zorg even aan de kant in tijden van COVID-19? Absoluut niet! Op dit moment wordt er meer patiëntwaarde geleverd dan ooit. Laten we deze ontwikkelingen na deze crisis  vasthouden. En pak dan die waardegedreven zorg routekaart er weer eens bij zodat je doelgericht en met visie invulling geeft aan waardegedreven zorg. Heel veel sterkte en wijsheid voor hen die op dit moment patiëntwaarde leveren. Hou vol!

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.