035 629 5963

Visie op samenhang zorginfrastructuren in Nederland: open consultatie

Deadline: 4 oktober 2019

Volgend op de in 2017 gepresenteerde eerste visie op een landelijke zorginfrastructuur, is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het visiedocument Samenhang in Zorginfrastructuren in Nederland. Reden hiervoor is dat het de vele bestaande programma’s waarmee wordt gewerkt in de zorg ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie en regie. Hierdoor ontstaan oplossingen die niet optimaal met elkaar samenwerken en waarmee zorgverleners en ict-professionals in het veld geen duidelijke richting wordt aangeboden.

Het visiedocument
Een duurzaam informatiestelsel voor de ondersteuning op de zorgprocessen ontstaat door een gedeelde en gedragen visie gebaseerd op een gezamenlijke ambitie. Centraal uitgangspunt van het document is goede zorg met goede informatie. Gemeenschappelijke diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren nemen een belangrijke plaats in de visie in.

Open consultatie
Aan de betrokken partijen in het veld wordt de oproep gedaan te reageren op de inhoud van het document. Dit kan middels het beantwoorden van 5 consultatievragen. Met deze open consultatie willen de opstellers van het document en Zorgverzekeraars Nederland inzicht krijgen in eventuele aandachtspunten bij het hanteren van de geschetste uitgangspunten. De reacties op de consultatie zullen door opstellers worden verwerkt/beantwoord. Na vaststelling van de visie door het Informatieberaad zal met behulp van een op te stellen transitiescenario worden bekeken in hoeverre lopende programma’s  en projecten mogelijk aanpassing behoeven. Na de consultatie volgt een detailverkenningen om te kijken welke gemeenschappelijke diensten en knooppunten concreet gerealiseerd kunnen worden.

In december zal het document definitief worden vastgesteld door het Informatieberaad.

Het visiedocument vindt u hier. Reageren (tot 4 oktober 2019) kan hier.

Heeft u na het lezen van het document vragen of behoefte aan toelichting? Neem contact op met een van de auteurs: Martijn Mallie (06-1331 0965).

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.