035 629 5963

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017 (okt ’16)

In navolging van vorig jaar, heeft Arteria ook voor 2017 het inkoopbeleid van zorgverzekeraars vergeleken. De hoofdlijn van het beleid blijft ten opzichte van 2016 gelijk, namelijk het inkopen van kwalitatief goede en doelmatige zorg. Alleen, wat is goede en doelmatige zorg? In de wijkverpleging zijn onvoldoende uniforme en eenduidige criteria en eisen voor kwaliteit van zorg beschikbaar. Partijen zijn zoekende in het duiden van kwaliteit en doelmatigheid, en dat is te zien in het inkoopbeleid.

Bij de inkoop van goede en doelmatige zorg, zijn bepaalde basis criteria in het inkoopbeleid te onderscheiden. Zo dient een zorgaanbieder gebruik te maken van een digitaal classificatie systeem, dient voldoende hbo-5 verpleegkundig personeel aanwezig te zijn en werkt de zorgaanbieder samen met huisartsen, sociale wijkteams en ziekenhuizen.

De zorgverzekeraars kopen de zorg voor 2017 het liefst in bij bestaande zorgaanbieders die ook in 2016 gecontracteerd waren. In het inkoopbeleid wordt veelal genoemd dat voldoende wijkverpleegkundige zorg ingekocht kan worden bij bestaande zorgaanbieders. Hierbij gaat De Friesland nog een stap verder, zij contracteren alleen bestaande aanbieders, maar dan wel voor een periode van 2 jaar.

Voor de inkoop van kwalitatief goede zorg stellen zorgverzekeraars verschillende eisen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van zorgverleners op basis van een minimum aantal (hbo) verpleegkundigen of een maximum aantal zorgmomenten. Daarbij worden ook eisen gesteld aan het meten van de kwaliteit. De kwaliteit kan gemeten worden door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek of jaarlijkse monitorgesprekken.

Aan het doelmatig leveren van zorg, worden verschillende vormen van beloning gekoppeld. Een zorgaanbieders kan bijvoorbeeld een procentuele tariefopslag ontvangen wanneer de gemiddelde zorgkosten/zorgduur per patiënt lager zijn in vergelijking met andere zorgaanbieders. Zorgverzekeraars maken gebruik van verschillende modellen voor het berekenen, en daarmee het belonen, van de doelmatigheid.

De verschillende eisen in het inkoopbeleid toont dat zorgverzekeraars een duidelijke wens hebben om kwalitatief goede en doelmatige zorg voor de verzekerden te contracteren.  Het ontbreken van duidelijke richtlijnen op het gebied van kwaliteit, maakt dat de zorgverzekeraars samen met de bestaande zorgaanbieders zelf moeten bepalen wat goede zorg is. Dit kan voor zorgaanbieders lastig zijn, want de verschillende eisen kunnen ook tot verschillende uitkomsten leiden. Aan de andere kant biedt dit ook kansen voor de zorgaanbieder, deze kan bij zorgverzekeraars terugkoppelen welke eisen het beste de kwaliteit inzichtelijk maken.

Download: Vergelijking inkoopbeleid-wijkverpleging 2017 – Arteria Consulting

Download: Aanvullende toelichting zorginkoopbeleid wijkverpleging

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.