035 629 5963

Succesvolle kick-off beproeving MedMij standaarden

Donderdag 18 april is er een succesvolle kick-off geweest om nieuwe MedMij-informatiestandaarden te beproeven. Met verschillende leveranciers (o.a. PGO, integrators en Xis-leveranciers) de MedMij informatiestandaarden ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijst’ technisch beproefd.

Eigen regie over medische gegevens
Arteria levert een belangrijke bijdrage om de MedMij doelstelling te behalen dat in 2020 iedereen die dat wil, beschikt over zijn of haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit betekent dat MedMij iedereen de mogelijkheid biedt om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen binnen een zelf gekozen PGO. Oftewel: men krijgt de regie over zijn of haar medische gegevens.

PROVES
Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het afsprakenstelsel MedMij in de praktijk beproefd door middel van pilots en proof of concepts. Arteria vervult binnen het VZVZ/MedMij PROVES programma de rol van project- en programmaleiding. Deze rollen worden ingevuld door Ruben de Graaf, Quinten van Geest en Martijn Mallie.

Heeft u vragen hoe u MedMij moet implementeren in uw organisatie of wat de toegevoegde kan zijn voor uw patiënten en/of organisatie? Neem contact op met een van ons: we staan u graag te woord!

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.