035 629 5963

René Meijer presenteert beproeven MedMij Afsprakenstelsel op Chipsoft gebruikersdag (mei ’18)

Collega René Meijer zal tijdens de gebruikersdag zorgportaal van Chipsoft op 29 mei a.s. in de Jaarbeurs Utrecht een presentatie verzorgen vanuit zijn betrokkenheid bij het programma PROVES. Hierbij ligt de nadruk op het programma MedMij, een programma dat samen met het programma Gespecificeerde toestemming (GTS) beproeft wordt binnen PROVES.

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één of meerdere persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Doelstelling is om in 2020 iedereen die wil en kan de mogelijkheid te bieden om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen binnen een zelf gekozen PGO. Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het afsprakenstelsel MedMij in een PoC beproefd. De bewezen werking wordt verwerkt in het definitieve afsprakenstelsel en de realisatie van een eindoplossing van voorzieningen.

Naast de presentatie van collega René wordt er op de gebruikersdag van Chipsoft een korte terugblik op de ontwikkelingen in de afgelopen periode gegeven en een vooruitblik op 2018. Hiervoor zijn meerdere sprekers uitgenodigd. Het gehele programma zien of u aanmelden, bezoek de website van het event. 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.