035 629 5963

Rapport Niet-gecontracteerde ggz aangeboden aan Tweede Kamer (jul ’18)

Op 17 juli heeft staatssecretaris Blokhuis het Arteria rapport “(Niet-)Gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek” aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft de achtergronden, motieven en overwegingen rondom (niet-)gecontracteerde ggz. Hiervoor heeft Arteria Consulting de afgelopen drie maanden interviews afgenomen met zorgverzekeraars, verschillende typen zorgaanbieders en patiënten. Voor dit onderzoek werkten we samen met Vektis. Hun analyses geven een kwantitatief beeld van de contractering in de ggz-sector in de periode 2014 tot en met 2016.

In het recent afgesloten onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg 2019 tot en met 2022 wordt dit rapport aangehaald. Betrokken partijen hebben in dit akkoord afgesproken gezamenlijk vervolg te geven aan de uitkomsten van ons onderzoek. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit rapport, kunt u uiteraard contact met opnemen met  Mischa Buter, Emile Petiet  of Lisanne Puijk.

Lees hier het volledige rapport.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.