035 629 5963

Professional journey naar minder administratieve lasten (aug ’18)

In alle hoofdlijnakkoorden krijgt administratieve lastenverlichting gelukkig een prominente rol. En aan initiatieven vanuit de overheid en het veld ontbreekt het allerminst. Het roer moet om, Meer zorg – minder papier, Tafel van Niks; om er maar een paar te noemen.

Goed beleid maken is een kunst. Zoveel stakeholders om rekening mee te houden, de media, de cliënt, de baas en de politiek. Zeker als het aankomt op zeer actuele en politiek beladen onderwerpen. Als je als beleidsmaker écht wilt weten welke wijziging soelaas gaat bieden in het aanpakken van de administratieve lastenverlichting, reis dan eens mee met de persoon die uw beleid mag uitvoeren in de praktijk. Oftewel: maak een professional journey! Waarom? Omdat het nodig is om te schrappen daar waar het effect het grootst is.

Snappen of schrappen

De actieplannen vanuit (ont)regel de zorg zijn opgesteld in samenspraak met zorgprofessionals. Het adagium daarbij was “snappen of schrappen”. Per sector is opgehaald wat de zorgverlener het meest stoort in de bureaucratie van de zorg. Een heel nuttige exercitie om alle honderden ergernissen ten aanzien van registreren en verantwoorden te prioriteren.

De actiepunten zijn echter verworden tot korte, krachtige speerpunten van één regel. Dat is prettig in de communicatie rondom dit onderwerp, maar niet voor de uitvoering. Hoe kunnen beleidsmakers met de beste intenties hierin nu de juiste keuzes maken? In ieder geval niet door strak invulling te geven aan het actieplan. Daarmee ruil je het ene probleem in voor het andere.

Eindresultaat

Het gaat namelijk niet om het afvinken van de tien actiepunten, maar om het eindresultaat: merkbaar verminderde regeldruk. De crux zit namelijk in de combinatie van activiteiten rondom administratie en verantwoording die tot regeldruk leiden. Hoe dan wel? Door letterlijk in kaart te brengen waar het knelt en waarom.

Door mee te reizen, mee te kijken en mee te schrijven gaan de actiepunten leven, en kunnen ze in samenhang en in de praktijk worden ervaren. Laat u meevoeren door het oerwoud van registreren, verantwoorden en declareren. Breng in kaart wanneer welke handeling tot welke regeldruk leidt. Maak een overzichtelijke, visuele weergave van alle administratieve handelingen op een normale werkdag. Maak de ‘last achter de regel’ zichtbaar. Het kan best zijn dat niet het beschreven actiepunt de angel is in de lastendruk, maar het soort handeling of het moment van vastleggen. Een professional journey helpt in het snappen van het schrappen.

Twee keer de reis maken

Dat tastbare en concrete is niet alleen van belang voor beleidsmakers, maar ook voor de zorgverlener zelf. De professional journey is namelijk ook gelijk een nulmeting. De mens heeft nu eenmaal de neiging vervelende zaken uit het verleden te vergeten. De komende jaren zal het met de krappe arbeidsmarkt en dubbele vergrijzing niet rustiger worden voor de gemiddelde zorgverlener. Mogelijk ontstaat er een situatie dat er wel degelijk administratieve lastenverlichting heeft plaatsgevonden, maar de vrijgekomen tijd aan andere zaken besteed moet worden. Ervaren lastenverlichting? Nul!

Door twee keer de reis te maken, voorafgaand aan de aanpassingen en een tijd erna, worden veranderingen en verbeteringen concreet. Dat lijkt de enige manier om op een effectieve en inzichtelijke manier alle inspanningen van alle betrokken partijen in het juiste licht te plaatsen.

Deze blog van collega Emile Petiet is tevens gepubliceerd op skipr.nl

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.