035 629 5963

Proeftuinen vernieuwing kwaliteitskader gehandicaptenzorg zijn een groot succes! (dec ’16)

In 2016 hebben 24 gehandicapteninstellingen geëxperimenteerd met een nieuwe manier van kwaliteitsverantwoording: geen uniforme afvinklijstjes zonder context meer, maar op een manier die bij de organisatie past, laten zien hoe de visie voor cliënten wordt waargemaakt via tellen en vertellen. Arteria heeft met de VGN landelijk mee-ontwikkeld en daarna Philadelphia en Sherpa met succes begeleid in de pilot.

In 2015 is door de VGN, samen met cliëntenorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland, beroepsorganisaties, IGZ en VWS (verenigd in de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) een vernieuwd kwaliteitskader ontwikkeld. Arteria heeft hier voor de VGN aan meegewerkt. Het unieke van deze aanpak was dat er, in tegenstelling tot andere kwaliteitskaders, ruimte was voor instellingen om op een eigen manier aan te tonen hoe het staat met de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Op die manier wordt echt verantwoord in het verlengde van verbeteren. Belangrijker nog, de pdca cyclus van cliënten en medewerkers komt centraal te staan.

De proeftuinen bestonden uit drie bouwstenen: individuele cliëntgegevens, cliëntervaringsonderzoek en teamreflectie. Deze werden in samenhang gebracht via een kwaliteitsrapport waarop vervolgens een externe visitatie plaatsvond.

Arteria was in de bevoorrechte positie om na het landelijk mee-ontwikkelen ook bij twee deelnemers de proeftuin te begeleiden: Sherpa en Philadelphia. Ieder had een aanpak die paste bij de organisatievisie en met eigen accenten:

  • Sherpa heeft gekozen om onder andere nieuwe kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen waardoor intern sturen op kwaliteit meteen gelijk is aan externe verantwoording hierover: zelf zien is laten zien.
  • Philadelphia heeft een database ontwikkeld waarin ruim 350 teamreflectieverhalen beschikbaar zijn voor de teams om van elkaar te leren. Deze database is ook beschikbaar voor alle stakeholders zodat ze kunnen zien hoe teams zich ontwikkelen, regelarm en volgens de bedoeling. Verder speelt het kwaliteitsrapport een belangrijke rol in de nieuwe afspraken tussen Menzis en Philadelphia zonder aanbesteding en maandelijkse controles maar op basis van vertrouwen en met verbetering van kwaliteit als gezamenlijk doel.

Deze organisaties hebben van medewerkers, collega instellingen en stakeholders veel complimenten gekregen over hun kwaliteitsrapport. We zijn er trots op daaraan meegeholpen te hebben.

Belangrijker is dat het ernaar uit ziet dat deze aanpak de nieuwe standaard wordt in de gehandicaptenzorg. De staatsecretaris van VWS heeft zich er in het laatste 2e Kamerdebat lovend over uit gelaten, Ronnie van Diemen van de IGZ heeft zich op het congres ‘een nieuwe generatie ouderen(zog) zeer enthousiast hierover uitgelaten en de landelijke stuurgroep Kwaliteitskader gaat met Zorginstituut Nederland in gesprek om hier vanaf 2017 de veldnorm van te maken.

Deze aanpak is overigens niet ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg, maar kan een voorbeeld zijn voor de ouderenzorg en langdurige GGZ. Daar past deze aanpak prima. Het gaat er immers om dat cliënten op basis van een bepaalde (zorg)visie voor langdurige en regelmatig levensbreed ondersteuning kiezen voor een instelling. Dan moet je ook kunnen laten zien dat je die waarmaakt.

Nieuwsgierig of geïnspireerd? Wilt u ook een stimulerender manier van kwaliteitssturing invoeren die leef- en systeemwereld echt overbrugd? Neem dan contact met Marcel Dopper op.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.