035 629 5963

Pgb: Jungle of uitkomst? (feb ’18)

Cliënt aan het woord

De afgelopen jaren is het persoonsgebonden budget (oftewel het pgb, een budget waarmee door de cliënt zelf zorg kan worden ingekocht) regelmatig negatief in het nieuws geweest. Niet altijd onterecht; het systeem bleek fraudegevoelig en aan de ‘achterkant’ ging veel mis, met alle vervelende consequenties voor cliënten van dien. Het ‘pgb- dossier’ heeft menig politicus en beleidsmaker hoofdpijn bezorgd en er hebben koppen gerold tot in de hoogste gelederen. Maar is de negatieve connotatie wel terecht? Is de pgb-regeling echt zo’n jungle van frauduleuze, administratieve rompslomp?

100 keer per dag
“Al die berichten over fraudepraktijken, dat komt soms wel binnen ja. Helaas zijn ze soms terecht, maar ook hier geldt dat een kleine groep een hele meerderheid van eerlijke mensen in een kwaad daglicht zet.” Olga van Diem (37) herkent de geluiden, maar wil graag laten zien dat er ook een andere, positieve kant is aan het ‘dossier’. Vrijwel direct na de geboorte van haar zoon Ryu (10), werd er een levensreddende tracheacanule aangebracht. In eerste instantie ter overbrugging tot een operatie, maar uiteindelijk bleek dat de canule een blijvertje was. “Mijn man en ik wilden persé direct zelf leren hoe met de canule om te gaan. Het was op dat moment het enige wat we voor ons kindje konden doen. We specialiseerden ons direct, en achteraf bleek dat maar goed ook. Omdat wij relatief snel geautoriseerd waren om alle handelingen zelf te verrichten, mocht Ryu enkele maanden later met ons mee naar huis! Samen met de transferverpleegkundige van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, werd alles in gang gezet. Al direct bleek dat we gebruik moesten gaan maken van het PGB; dit konden we fysiek en financieel echt niet allemaal zelf opvangen. De zorg voor mijn zoon vraagt 24 uur per dag, 7 dagen per week nabijheid van een verpleegkundige of gespecialiseerd verzorgende. “Bij een simpele verkoudheid, moesten we soms wel 100 keer per dag ingrijpen.”

Feitelijk wordt deze zorg vanuit de Wijkverpleging geleverd. De zorg voor Ryu is echter zó specialistisch; deze mensen zijn ‘in de wijk’ echt niet te vinden. Daarbij: de zorg die thuis gegeven wordt moet op school (in het geval van Ryu regulier onderwijs) gewoon door kunnen gaan. Het gezin Van Diem is daarom gaan samenwerken met een klein team van verpleegkundig ZZP-ers, met ieder een eigen netwerk. “Zij bieden in de eerste plaats natuurlijk zorg aan Ryu. Maar minstens zo belangrijk is de structuur en duidelijkheid die zij bieden aan de hele omgeving: aan ons als ouders en aan de leerkrachten en klasgenoten op school. Daarbij regelen zij zelf de opvang tijdens vakantie, wat ons ook enorm ontlast.” Erg prettig en goed geregeld, dus.

Lastige materie
Natuurlijk gaan er zaken fout in het pgb traject; het is soms ook echt lastige materie. Olga: “Niet iedereen is capabel om een budget te beheren; zet zo iemand dan ook niet alleen aan het stuur. Er moet aan de vóórkant al veel beter worden gekeken of iemand zelf in staat is een pgb te beheren. Iemand toewijzen moet een bewuste keuze zijn, niet een gevolg van de regeltjes. En het is niet alleen het budgetbeheer wat soms lastig is, ook de jaarlijkse herindicatie vergt nogal wat. Maak het de budgethouder én alle betrokken instanties makkelijker door gebruik te gaan maken van het zogenaamde “1-loket” en voorkom daarmee dat de kwetsbare cliënten verstrikt raken in een web van formulierenstromen.”
Het mag voor zich spreken dat de intensieve zorg voor Ryu veel geld kost; alle betrokkenen hebben immers recht op een financiële vergoeding. Het pgb is daarom van ongekende toegevoegde waarde voor het leven van Olga en haar gezin. Als Olga, in aanloop naar dit interview, aan Ryu uitlegt wat het pgb is en hem vraagt wat het zou betekenen als deze vorm van financiering niet bestond, antwoordt hij verschrikt: “Dan kan ik niet naar school!”. Gelukkig voor Ryu is het pgb er wel, werkt het zoals het moet werken en kan hij, net als ieder ander kind in Nederland, gewoon naar school!

Angelica Branderhorst

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.