035 629 5963

Nieuw in consultancyland

Lisanne Puijk en Mischa Buter werken sinds begin dit jaar bij Arteria Consulting. Ze hebben beiden enkele jaren werkervaring en hebben nu gekozen voor een carrière als adviseur.

Werken voor verschillende opdrachtgevers is nieuw voor hen, en brengt andere uitdagingen met zich mee. Zowel professioneel als inhoudelijk vraagt dit soms om een andere manier van werken.

Lisanne en Mischa zullen elkaar daarom op de hoogte houden over de ontwikkelingen die zij doormaken. Dat doen ze door te bloggen: een leuke manier om hen te leren kennen voor jou en een goede manier om een netwerk op te bouwen voor hen! Iedere paar maanden zullen hun ervaringen en lessen over het adviesvak in de zorgsector een plek krijgen op de website van Arteria Consulting.

Hoi Lisanne,

Aan mij om ons tweede blog af te trappen! Inmiddels kennen we elkaar en het wereldje als adviseur in de zorgsector alweer een stuk beter. We zijn nu ruim een half jaar werkzaam voor Arteria en beiden ingezet op diverse projecten en adviesopdrachten. Het vorige blog eindigde ik met een vraag voor mezelf: wat is mijn toegevoegde waarde als adviseur in de zorgsector? Daar ga ik dit blog graag nog eens dieper op in.

‘Waarde willen toevoegen in organisaties’ en ‘iets achterlaten bij mijn opdrachtgever’ zijn gedachten die mij bezighouden. Gedachten die volgens mij heel normaal zijn voor startende adviseurs. Het vertrouwen groeit, maar soms overheerst nog het gevoel dat iets toevallig net goed uitpakt. De gedachte aan mijn toegevoegde waarde kwam onlangs weer bovendrijven toen iemand, nadat hij hoorde dat ik adviseur ben, als volgt reageerde: “oh, dat zijn van die mensen die ervoor zorgen dat er te weinig geld is voor verzorgenden om hun werk te doen!”. Het ironische aan deze reactie vond ik dat hij zelf – weliswaar voor een andere sector – ook adviseur is, maar blijkbaar gelden dan andere regels. Nadat ik direct in de verdediging schoot (leerpuntje) bedacht ik me dat het eigenlijk helemaal niet zo’n rare reactie was. Want wat laat je nou echt achter als adviseur? Ben je het geld dat een organisatie in je stopt wel waard, of kan het inderdaad beter worden besteed aan mensen die daadwerkelijk zorg verlenen? Op die tweede vraag zal het merendeel van de mensen steevast ‘JA’ antwoorden. Niet zo gek ook, met de bezuinigingen in de sector en een tekort aan goed geschoold personeel. Toch zijn (externe) adviseurs wel degelijk van toegevoegde waarde en zelfs noodzakelijk.  Zij kunnen namelijk van een afstand analyseren en adviseren hoe organisaties efficiënter kunnen werken met de beschikbare middelen, afgestemd op het beoogde doel, zonder bedrijfsblindheid of persoonlijke belangen. Dit kan voorkomen dat organisaties niet meebewegen en uiteindelijk kopje onder gaan. Je merkt waarschijnlijk zelf wel dat je in de dagelijkse werkzaamheden weinig tijd hebt om boven de materie te hangen en te reflecteren op wat er nou anders of beter kan. Laat staan dat het je lukt om met ‘die frisse en kritische blik’ die je nog had bij de start van je nieuwe baan, objectief te kijken naar de ingesleten patronen die vernieuwing of überhaupt verandering in de weg staan.

Hierboven genoemd zijn natuurlijk aannames, dus tijd om dit wat verder te onderzoeken! Het blijkt alleen knap lastig om met onderzoek aan te tonen wat consultants voor toegevoegde waarde bieden. Uit een onderzoek van Ipsos Mori[1] komt naar voren dat de meerderheid van de opdrachtgevers vindt dat het geleverde werk de performance van de business niet duurzaam heeft verbeterd. Aangezien advieswerk geen evidence-based practice is, blijkt het daadwerkelijk op waarde schatten van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening daarnaast lastig. Dan toch maar vanuit die eigen ervaringen putten!

Ik merk bij mijn huidige opdracht waar ik al enkele maanden op interim-basis meewerk, dat het prettig wordt gevonden dat je kritisch meedenkt en niet verzandt in de daily business. Daarnaast is het snel kunnen oppakken van en schakelen tussen verschillende dossiers écht een meerwaarde. Dit sterkt mijn gevoel dat je van waarde bent; ook al is dat soms van tijdelijke aard. De vraag die blijft is wat mij nou een goede adviseur maakt. Welke kenmerken en tricks maken je uniek als adviseur? Heb jij daar al een antwoord op Lisanne? Hoe zouden we daar achter kunnen komen denk je? Ik ben benieuwd!

[1] https://www.managementenconsulting.nl/nieuws/algemeen/managementconsultancy-te-weinig-toegevoegde-waarde_344

Hé Mischa! 

Doel je specifiek op jouw kenmerken, of van adviseurs in het algemeen? 😉

Het punt wat je aanstipt over ‘buitenstaander zijn’ is een belangrijk onderdeel van het adviesvak.  Een goede adviseur komt ergens onbevangen binnen, zonder vooroordelen of voorkennis over collega’s of onderliggende problematiek. Doordat je niet in de dagelijkse werkzaamheden meedraait is het makkelijker voor medewerkers om open en eerlijk tegen je te zijn. Bovendien is het bij veranderende situaties soms veiliger voor de adviseur om de ‘boeman’ te zijn, dan wanneer een collega deze rol krijgt. Het is aan de adviseur om draagvlak en begrip te creëren binnen de organisatie of afdeling waar de verandering gaat plaatsvinden. Daarvoor moet je in staat zijn om objectief en goed geïnformeerd in het proces te staan.

Eigenlijk geldt dat natuurlijk voor elk aspect van ons werk. Om dat goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat we op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen die in de sector spelen. De afgelopen periode heb ik dit gedaan door het voeren van netwerkgesprekken, het bezoeken van congressen en simpelweg het lezen van actualiteiten. Zo weet je wat er bij de klant speelt op de werkvloer en kun je ze tippen over mogelijke kansen.

De laatste maanden heb ik veel voor de GGZ-sector gewerkt (en als er één sector in de actualiteit heeft gestaan..). Hier zijn ze onder andere bezig met het ontwikkelen van zorgstandaarden. Leuk vervolg hierop is het bezoeken van het NKO-festival in november om te bezien wat de stand van zaken dan is. Zo combineer je opdoen van kennis, met netwerken en interesse!

De GGZ heeft het zwaar, en alle ogenschijnlijke belangenconflicten van de stakeholders maken het er niet makkelijker op. De zorgverlener, de verzekeraar en de gemeente lijken allen een ander belang te hebben, maar werken alle drie uiteindelijk keihard en met stuk voor stuk goede intenties. En daar ligt een wezenlijke taak voor adviseurs zoals jij en ik. Doordat je als adviseur door de ogen van de betrokken partijen kunt kijken, kun je genuanceerder spreken. Ook hier is voor ons een taak weggelegd om wederzijds begrip te creëren, zodat partijen vanuit een gezamenlijk belang (gaan) handelen.

Terugkomend op je eerste vraag over wat jou als adviseur kenmerkt: Dat zijn sowieso je enthousiasme en positieve houding! Ik geloof direct dat wanneer jij bij een klant binnenloopt je daarmee al de helft hebt gewonnen. Dat maakt je misschien niet uniek, maar is wel degelijk belangrijk als adviseur. Eigenlijk is elke nieuwe opdracht weer een sollicitatiegesprek. Je krijgt één kans om te laten zien waarom ze voor jou moeten kiezen en welke kwaliteiten jij kunt toevoegen aan de organisatie.

Aan ons om te laten zien dat we elke cent dubbel en dwars waard zijn!

Hoi Mischa,

Aan mij de eer om de aftrap van onze eerste blog te doen! Beiden grepen we begin dit jaar de kans om te starten als adviseur bij Arteria. Een mooie nieuwe baan, maar wat ga je nou eigenlijk doen als adviseur? In mijn omgeving een veel gestelde vraag, eentje die ik mijzelf uiteraard ook stelde. Maar inmiddels heb ik mijn eerste stappen gezet. Stappen waar ik de laatste maanden van 2016 ontzettend naar uitkeek. Deze carrièreswitch geeft mij de mogelijkheid een andere kant van de zorg in Nederland te zien en een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van processen in zorgorganisaties.

In mijn tijd als medewerker in een sociaal wijkteam had ik weinig invloed op processen en veranderingen die werden doorgevoerd. Ik werd vooral geacht ermee om te gaan. En zoals ook jij zal weten, zijn er behoorlijk wat veranderingen in het sociaal domein geweest. Dit vroeg veel inventiviteit en flexibiliteit van zowel organisaties, cliënten als medewerkers.

Ik geloof dat keuzes voor veranderingen worden gemaakt omdat men vooruit wil! Dat moet tenminste het uitgangspunt zijn voor alle keuzes die we maken. Zo ook de keuze voor deze baan. Ik wil daarmee vooral een oproep doen om de veranderingen van de laatste jaren en de flexibiliteit die het zorgveld heeft getoond niet voor niks te laten zijn. Ik wil doorgaan met het optimaliseren van de veranderingen en een oplossingen vinden voor knelpunten. Een voorbeeld dat ik hierbij kan geven is het aanbestedingsproces voor de sociale wijkteams. Is de huidige vorm hiervan zoals we het willen hebben? Naar mijn idee niet, omdat iedere twee jaar aanbesteden de continuïteit van de zorg niet ten goede komt. Uiteraard is er niet voor niks gekozen voor aanbesteden. Het houdt de aanbieders scherp, omdat ze zichzelf moeten blijven bewijzen en ontwikkelen. Een middenweg hierin is dus een goed voorbeeld van een optimalisatie, zonder direct weer veel te moeten veranderen.

Terugkomend op de vraag van mijn omgeving, wat ga ik doen en zien in deze baan? Uiteraard wil ik kennisnemen van delen van de zorg waar ik mij niet eerder mee bezig heb gehouden. Ik verwacht in dit vak alle takken van de zorg te kunnen zien en te ontdekken waar mijn interesses liggen; van beleid opstellen tot procesbeschrijvingen, van implementeren van nieuwe concepten tot strategiebepalingen en dat in alle denkbare takken van de zorg. Veelal nieuwe dingen voor mij, net als het declarabel zijn en het hebben van een auto van de zaak, trouwens! Gelukkig word ik graag uitgedaagd en zal het niet lang duren voordat dit werk de normaalste zaak van de wereld is. Ik merk nu al hoe snel het ‘thuis voelen’ in het team gaat. Ik denk dat dit Arteria kenmerkt: het kleinschalig zijn en de goede teamspirit die er hangt. Het oppakken van opdrachten als team zorgt dat het geen keiharde business is, maar dat je met elkaar een optimaal resultaat voor de opdracht van de klant verzorgt. Mijn jaren in het wijkteam zullen hier van pas komen. Ik zie nu al dat mijn ervaringen in de praktijk een goede toevoeging op mijn manier van denken zijn.  Maar hé, voor nu genoeg over mij! Over naar jou! Wat was voor jou een reden voor verandering (van baan)?

Ha nieuwe collega,

Wat een leuk idee om naar elkaar te gaan bloggen over onze ervaringen! Ik merk nu al hoe fijn het is om samen met iemand te starten en te kunnen delen wat je tegenkomt of waar je tegenaan loopt. We hebben natuurlijk een iets andere rol gekregen dan bij onze eerdere banen. Terecht vraag je je af wat een adviseur in de zorg nou precies doet. Mijn antwoord luidt meestal: slimme oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken. Ik ben benieuwd wat de komende tijd me gaat brengen!

Het klopt dat ik de keuze voor deze baan zie als een volgende stap. Een stap vooruit in plaats van achteruit. Na achtereenvolgens bij een gemeente en een zorgconcern te hebben gewerkt, leek het mij juist leerzaam om ook de andere organisaties in het veld van dichtbij te kunnen meemaken. Als je bij een zorginstelling werkt kijk je natuurlijk met een andere bril naar bepaalde stakeholders, en vice versa. Ik merk nu bij mijn opdracht voor een branchevereniging bijvoorbeeld goed hoe dat speelt. Dat zet de zaken ook wel weer in perspectief. Uiteindelijk heb je met elkaar hetzelfde doel voor ogen: kwalitatief goede, betaalbare en bereikbare zorg.

Wat mij opviel bij Arteria Consulting is dat de organisatie zichzelf echt ziet als verbindende schakel in de zorg. Toegegeven, ‘verbinden’ hoor je overal en het sprak bij mij daardoor niet direct tot de verbeelding. Nu ik hier een paar maanden werk, zie ik echter dat het grote netwerk van alle adviseurs zo waardevol is! Vaak is het gewoon zo dat een project beter slaagt wanneer verbindingen gelegd worden met verschillende organisaties. Daardoor voelen organisaties zich gehoord, ontstaat draagvlak en slagen de beoogde veranderingen ook beter.

Ik ben nog aan het onderzoeken welke fundamentele bijdrage ik kan leveren aan de zorgsector. Ik zie mijn beleidsmatige achtergrond bij zowel gemeente als zorginstelling als een goede basis. Ook dit is mijn voorlopige antwoord, waar ik in de komende blogs graag op reflecteer. Wat maakt mij nou die goede organisatieadviseur in de zorgsector? Daar achter komen is dan ook mijn doel voor de komende periode. Ik ben heel benieuwd waar jij je de komende tijd op zult richten, Lisanne. Tot bij de volgende blog!

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem gerust contact op met Mischa (06-83659467) of Lisanne (06-20640320)

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.