035 629 5963

Onderzoek naar contracteerproces in de ggz en wijkverpleging

Eerder dit jaar is Arteria door de NZa gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel was om aanknopingspunten te vinden om het contracteren te stimuleren. Het onderzoek is binnen de ggz sector en de wijkverpleging uitgevoerd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor betrokken partijen om het contracteerproces te verbeteren. Beide onderzoeksrapporten zijn inmiddels aangeboden aan het het ministerie van VWS. Het rapport voor de ggz vindt u hier en voor de wijkverpleging hier.

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.