035 629 5963

Onderzoek: biedt Accountable Care uitkomst in Nederland?

In opdracht van Arteria Consulting doet Robin Schepers, masterstudent Science, Business en Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek naar de mogelijkheid tot implementatie van het Amerikaanse accountable care model in Nederland.

Wat houdt het accountable care model in?
Een Accountable Care Organization (ACO) is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders die samen verantwoording afleggen aan patiënten en financiers over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Het gedachtengoed is gestoeld op het Triple Aim principe, waarin wordt gestreefd naar zorgkwaliteit, goede patiëntervaringen en lagere zorgkosten. Daarmee sluit het accountable care model aan op de beleidsmatige ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 is immers afgesproken om het budgetkader per 2022 de maximale volumegroei op 0% te zetten, terwijl toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

Waarom dit onderzoek?
Eén van de speerpunten van Arteria is substantieel bij te dragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland. Robin: “het is geen geheim dat de zorgkosten in Nederland onder een constante druk staan. Alle betrokken partijen, van patiënt tot zorgverlener en van zorgverzekeraar tot aan de politiek, willen deze kosten drukken zodat de zorg voor iedereen die het nodig heeft bereikbaar en betaalbaar blijft. Consensus over wat hiervoor de beste weg is, ontbreekt echter. Het accountable care model is in de Verenigde Staten al succesvol gebleken. Of het in Nederland ook rendabel kan zijn, moeten we eerst goed onderzoeken.”

Hoe vlieg je dit onderzoek aan?
“Voor dit onderzoek richten we ons op zorg voor volwassenen met diabetes mellitus type 2. Door ons toe te spitsen op één ziektebeeld is het mogelijk om resultaten uit de VS en Nederland beter te begrijpen en te vergelijken. We gebruiken daarvoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Diabetes is tevens interessant om te onderzoeken vanwege de stijging van prevalentie van welvaartsziekten: het aantal personen met diabetes stijgt namelijk sterk waardoor het een zeer belastend effect op de zorgkosten heeft.”

Wat zijn de verwachtingen?
Het is nu te prematuur om voorspellingen te doen. Ondanks de in de VS geboekte successen moeten we niet de verwachting koesteren dat we het model een-op-een kunnen kopiëren naar Nederland. Daarvoor is onderzoek nodig, en dat kost tijd. We zijn dit project gestart om de voorwaarden en effecten in kaart te brengen. Dat kan nog alle kanten op. En dat maakt dit onderzoek ook erg mooi om uit te voeren. We verwachten succesfactoren en obstakels te kunnen identificeren wat ons helpt om de Nederlandse zorg, ook in de toekomst, kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar te houden.”

Op de hoogte blijven van de voortgang?
Via LinkedIn en onze website zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek. Wilt u tussentijds meer informatie? Neem contact op met Robin!

Comments

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.