035 629 5963

Nieuwe VIPP 5-subsidieregeling gepubliceerd

Op 11 februari is de VIPP 5-subsidieregeling gepubliceerd. Deze regeling is gericht op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen en tussen een instelling en een PGO. Het doel is dat informatie hergebruikt wordt, met als uitgangspunt: eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Overtypen of bij iedere zorgverlener hetzelfde verhaal vertellen is dan niet meer nodig.

De doelstellingen van VIPP 5 zijn ondergebracht in drie modules, waarbij het uitvoeren van module 1 en 3 voor iedere deelnemer verplicht is. De inhoud van de modules is als volgt::

 1. Digitale gegevens beschikbaar stellen aan een PGO: de instelling kan digitaal gegevens – BgZ en correspondentie (in PDF) – beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn behaald. Het is een optie om deze activiteit versneld op 31 mei 2021 te behalen. Hier staat een hogere subsidie tegenover.
 2. Digitale Informatie-uitwisseling met een PGO (tweerichtingsverkeer): de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit het PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn behaald.
 3. Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen: de instelling kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie (PDF) uitwisselen met een andere instelling.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn behaald.

Voordat u subsidie kunt aanvragen, moet u eerst de startmonitor (nulmeting) invullen. Deze wordt door de NVZ, NFU of ZKN per mail naar de VIPP-contactpersoon van uw ziekenhuis, UMC of kliniek gestuurd. Indien u niet heeft deelgenomen aan VIPP 1 of 2, kunt u een contactpersoon aanmelden bij het VIPP-projectteam via vipp@nvz-ziekenhuizen.nl. Het aanvragen van subsidie kan tot en met 30 april 2020.

Wat kan Arteria /BDO voor u betekenen?

 • Uitvoeren nulmeting: voor het invullen en aanleveren van de startmonitor en een interne fit-gap en impactanalyse.
 • Begeleiden van aanvraag en implementatie: door de brede ervaring in de zorg, het VIPP- en het MedMij-programma kunnen wij het proces van aanvraag tot en met implementatie van de modules begeleiden.
 • Digitalisering in de praktijk brengen: de subsidieregeling is gericht op aanpassingen van de ICT, maar wij begeleiden ook het invoeren van een nieuwe werkwijze om deze informatie-uitwisseling daadwerkelijk tot stand te brengen. Inclusief het ondersteunen van het gesprek daarover tussen zorgverleners en patiënt.
 • Juridische ondersteuning: wat betekent het juridisch om medische gegevens van andere instellingen te gebruiken? Ook met het beantwoorden van deze juridische vragen kunnen wij u ondersteunen.
 • IT-audit: als auditor kunnen wij vaststellen of u met de implementatie voldoet aan de voorwaarde voor de subsidieverstrekking op basis van de eisen vanuit VWS.

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.