035 629 5963

Nederland lijkt klaar voor Accountable Care

Gezien de grote ambities in de Hoofdlijnenakkoorden, zal de zorg in Nederland anders georganiseerd moeten worden, om deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Hoe we dat moeten doen? Dáár zijn we het nog niet over eens. Het adagium ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zingt rond, maar krijgt nog onvoldoende vorm. Laten we voor  een mogelijke oplossing eens over de grens kijken. Zoals aangegeven in mijn vorige blog onderzoek ik namens Arteria Consulting de implementatiemogelijkheden van Accountable Care in Nederland. Voor dat onderzoek kijken we voornamelijk naar wat wel en wat niet werkt in de Accountable Care in de Verenigde Staten.

Meer overeenkomsten dan verschillen
Ondanks de enorme geografische en culturele afstand tussen de landen van Trump en Rutte, zijn er duidelijk overeenkomende problemen in de gezondheidszorg. Zo hebben beide landen te maken met duurder wordende zorg onder druk van de dubbele veroudering. Hierdoor ontstaat de neiging om rigoureus te bezuinigen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Eén mogelijkheid om betere kwaliteit en betere patiëntervaringen te leveren tegen lagere kosten (triple aim) is nauwere samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor een bepaalde patiëntgroep. Ook in Nederland wordt steeds meer in oplossingen gedacht die, net als Accountable Care, zich richten op samenwerking tussen marktpartijen. Dit gebeurt op (bijna) elk niveau van de gezondheidszorg onder verschillende terminologieën, maar met hetzelfde doel: efficiëntieverbetering door middel van samenwerkingen rond doelmatige zorg waarbij de patiënt centraal staat. Denk hierbij aan experimenten van VWS in samenwerking met zorgaanbieders in de regionale proeftuinen toekomstbestendige zorg en inzet van zorgverzekeraars op waardegerichte danwel zinnige zorg. Er wordt zelfs her en der al succesvol met ’shared savings’ geëxperimenteerd, bijvoorbeeld in afspraken tussen Menzis en eerstelijnszorg organisatie Arts en Zorg. De vraag die wij onszelf gesteld hebben is of Nederland ook klaar is voor de volgende stap: samen verantwoording afleggen en dus ‘accountable’ zijn.

Geen panacee, wel een cultuurverandering
De implementatie van ACOs (Accountable Care Organisations, oftewel een groep van samenwerkende organisaties gericht op de zorg) in de VS is  succesvol. Niet als panacee waarbij alle problematiek in de zorg in één klap is opgelost, maar als nieuwe manier van denken waarlangs een cultuurverandering vorm krijgt. Om dit in kaart te brengen hebben we de afgelopen maanden de effecten van Accountable Care in de VS in kaart gebracht door middel van kwantitatief data-analyse. Hieruit blijkt dat ACOs geleidelijk de zorgkwaliteit weten te verhogen. Ook behalen ze  structurele, steeds toenemende shared savings. Deze cultuurverandering lijkt dus duurzaam te zijn.

De Nederlandse omslag
Accountable Care werkt dus in de VS. Maar is het ook tijd om in Nederland Accountable Care te omarmen als één van de oplossingen voor de doelstellingen in de Hoofdlijnenakkoorden? Om die vraag te beantwoorden, voeren we gesprekken met allerlei stakeholders uit het Nederlandse zorglandschap. We onderzoeken de haalbaarheid van deze organisatievorm in ons eigen land door het opstellen van succesfactoren, obstakels en voorwaarden. Gelooft u in diepgravende samenwerking om zorgkosten te verlagen of bent u hier juist heel sceptisch over? Over enkele weken rond ik mijn onderzoek af en zijn de resultaten bekend. Dan kunt u zelf  bepalen of de onderzoeksresultaten een toekomst voor Accountable Care in Nederland rechtvaardigen!

 Bovenstaande blog is geschreven door Robin Scheepers. Robin rondt zijn scriptie en stage bij Arteria in juli af.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.