035 629 5963

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en PGO’s begeleiden. Per regio zijn er meerdere zorgaanbieders, Xis-leveranciers en PGO-leveranciers betrokken die allemaal gegevensontsluiting via het MedMij Afsprakenstelsel als doel hebben. Het gaat hier om het uitwisselen van echte gezondheidsgegevens.

Arteria Consulting stuurt namens VZVZ het programma PROVES aan. Het programma heeft in 2018 de werking van het afsprakenstelsel technisch beproefd. In vervolg hierop voert PROVES in samenwerking met MedMij het aankomend jaar meerdere pilots uit om de livegang van het MedMij afsprakenstelsel op een beheerste manier te beproeven. De gegevensontsluiting van echte gezondheidsgegevens naar het patiëntdomein is een volgende stap in de ontwikkeling van de zorginfrastructuur in Nederland.

Uitgebreidere informatie over de komende livegang leest u op ICThealth.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Mallie of René Meijer

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.