035 629 5963

“PROVES bewijst het” op de Zorg & ICT beurs (mei ’18)

Connected & Digital Health was een centraal thema op de Zorg & ICT beurs 2018. Regie op zorg is immers pas succesvol wanneer informatie ook daadwerkelijk op het juiste moment in de juiste handen is. Applicaties, sensoren, portals en zelfmanagement tools moeten daarvoor met elkaar, met de patiënt én de zorginstelling verbonden zijn. Kortom, de  gezondheidszorg wordt steeds meer digitaal ondersteund en gestuurd als het om persoonlijke inzage en eigen regie gaat.

In dit kader gaf Martijn Mallie een presentatie over het programma PROVES, een initiatief van verschillende partijen als de Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, VECOZO die betrokken zijn bij gegevensuitwisseling in de zorg. Martijn lichtte in de presentatie de programma’s GTS en MedMij en de visie op de landelijke zorginfrastructuur toe. Deze programma’s zijn opgezet om de patiënt meer regie te geven over zijn medische gegevens.

Als programmamanager PROVES is Martijn nauw betrokken bij de Proof of Concept (PoC’s) van de programma’s GTS en MedMij. Hij vertelde enthousiast over de resultaten tot op heden en de uitdagingen die verschillende onderdelen met zich mee brengen. Ook koppelde hij beide programma’s aan de visie op de landelijke zorginfrastructuur.

GTS
GTS staat voor ‘Gespecificeerde Toestemming Structureel. In de wet Cliëntenrechten in de zorg is bepaald dat gespecificeerd toestemming moet worden gegeven voor het delen van medische gegevens. De voorziening om dit mogelijk te maken moet in 2020 beschikbaar zijn en ervoor zorgen dat patiënten en burgers zelf hun toestemming voor het elektronisch delen van hun medische gegevens kunnen vastleggen, inzien en beheren. Partijen uit de zorg werken in het programma GTS samen aan een praktische oplossing voor deze voorziening zodat patiënten meer regie krijgen op het elektronisch delen van hun gegevens. Het programma GTS toetst de haalbaarheid van de oplossing voor gespecificeerd toestemming verlenen.

MedMij
MedMij heeft als doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één of meerdere persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). De doelstelling is om in 2020 iedereen die wil en kan de mogelijkheid te bieden om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen binnen een zelf gekozen PGO. Via het programma PROVES wordt de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van de onderdelen van het afsprakenstelsel MedMij in een Proof of Concept beproefd. De bewezen werking wordt verwerkt in het definitieve afsprakenstelsel en de realisatie van een eindoplossing van voorzieningen.

U kunt zijn presentatie hier downloaden.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.