035 629 5963

Marcel Dopper neemt afscheid van Arteria (dec ’17)

Maar liefst 9 jaar heb ik, als senior adviseur en partner bij Arteria, met veel plezier en toewijding organisatieadvies gegeven in de gehandicaptenzorg. Nu is het voor mij tijd geworden om volledig in die sector te gaan werken, namelijk als bestuurssecretaris van Bartiméus. Afscheid nemen van Arteria voelt een beetje als afscheid nemen van familie, maar het biedt tegelijk ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken. Niet stoppen met lezen, want eigenlijk wil ik je meenemen in wat voor mij de logische vervolgstap is van De Bedoeling.

Van Binnen naar buiten

Inmiddels werkt iedereen in de gehandicaptenzorg binnen de driehoek cliënt-verwant-medewerker, oftewel volgens het gedachtengoed van De Bedoeling (Verdraaide Organisaties, Wouter Hart, 2012). Op de juiste manier van binnen naar buiten werken, in plaats van een systeemwereld die de leefwereld van cliënten en medewerkers bepaalt. Medewerkers denken mét cliënten en verwanten in plaats van vóór hen. Daar is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg een mooi gevolg van. Dit kwaliteitskader sluit zo naadloos aan op werken in de driehoek volgens De Bedoeling, dat dit de enige veldnorm is die letterlijk door iedereen in de sector wordt omarmd! Hopelijk zal de verpleeghuiszorg dat snel ook gaan doen en zullen gemeenten ooit gaan afstappen van de rigide certificatie-eisen. Persoonlijk was de totstandkoming van dit kwaliteitskader voor mij het hoogtepunt in mijn adviescarrière: meewerken aan de ontwikkeling van iets écht goeds en dat vervolgens nog kunnen implementeren bij enkele instellingen ook.

Bestuurder, laat je gezicht zien

En dan: die logische vervolgstap. Wouter Hart zet het mooi uiteen in zijn opvolgende boek: “Loslaten is anders vasthouden”. Op het NVTZ congres “Mens en toezichthouden” ving ik op dat bestuurders en toezichthouders nu vooral meer gaan doen. Meer in dialoog met medewerkers en cliënten en zoveel mogelijk op de werkvloer zichtbaar zijn. Super goede voornemens, maar gaat het in De Bedoeling ook niet om zelfregie, zelforganisatie en vertrouwen? Afstand als kan en nabijheid als nodig, is op zijn plaats. Key is wel dat die nabijheid vertrouwen geeft aan de medewerkers en cliënten. Dus, bestuurders en toezichthouders: laat, met oprechte belangstelling, je gezicht zien en zet de less is more formule in. Vraag jezelf, je medebestuurder en toezichthouder of alle interne rapportage en verantwoording eigenlijk nog wel bij De Bedoeling past. Denk niet strak vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar aan de toegevoegde waarde van rapporteren in de driehoek cliënt-verwant-medewerker. Uit de rapporten moet blijken wat nodig is voor het goed functioneren van de driehoek; meer informatie moet het niet bevatten. Pak een gum en schrap. Dan stuur je volgens De Bedoeling, en houd je vast door los te laten.

Bij Arteria werken de mensen van nature al vanuit De Bedoeling. Het zijn altijd de mensen die eerst komen, of dat nou de collega’s of de cliënten van klanten zijn. Een manier van denken en handelen die ik koester, en die ik ga meenemen in de rest van mijn carrière. Dat is althans wel mijn bedoeling..

Marcel Dopper

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.