035 629 5963

Lezing PROVES (mrt ’18)

Martijn Mallie verzorgt als  programmamanager PROVES een lezing over het programma op de zorg & ICT beurs in de Jaarbeurs Utrecht op 17 april a.s. van 13:45-14:15 in theater 10.

In het programma PROVES worden in proeftuinen de ontwerpen van de programma’s MedMij en Gespecificeerde toestemming (GTS) beproefd. Het programma MedMij wil de werking van het afsprakenstelsel voor de uitwisseling tussen PGO’s en XIS-sen toetsen. Het programma GTS wil de haalbaarheid van de oplossing voor gespecificeerde toestemming toetsen. Beide programma’s zijn opgezet om de patiënt meer regie te geven over zijn medische gegevens. Het beproeven vindt mede plaats in het licht van de visie op landelijke zorginfrastructuur. VZVZ is opdrachtnemer van deze beproeving.

Voor een verdere toelichting en voor inschrijving op de lezing bezoekt u de website van de beurs.

Ook VZVZ geeft aandacht aan de lezing en het Programma PROVES op de website

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.