035 629 5963

Jan Vermeer
Ministerie van VWS – plv Directie Maatschappelijke Ondersteuning

“Flexibele houding bij tijdsdruk en steeds nieuwe keuzes”

“Het traject ‘GO-WMO’ borgde de gegevensoverdracht van zorgkantoren en CIZ naar de gemeenten. Deze eenmalige exercitie realiseerde dat gemeenten de cliënten kunnen benaderen, die ze sinds januari 2015 onder hun hoede hebben. “Daarbij was het belangrijk dat gemeenten vroegtijdig informatie zouden ontvangen”, vertelt Jan Vermeer, plaatsvervangend directeur bij het ministerie van VWS. “De informatieoverdracht gebeurde eerst geanonimiseerd en zodra dat wettelijk was toegestaan op cliëntniveau. Daarbij moest de kwaliteit van informatie voortdurend gewaarborgd blijven. Al met al een fikse opgave.”

“Arteria vervulde in het project een intermediairrol tussen de diverse betrokken partijen. De consultant bewoog zich daarbij heel makkelijk door de organisatie en ook de afstemming met andere partijen verliep soepel. Hij was flexibel, vond prima aansluiting bij de beleidsinhoudelijke discussies en werkte nauwgezet.” Dat de gegevens voor de overdracht uit diverse bestanden kwamen, vroeg om het nodige opschoonwerk. “Daarbij liepen we bovendien tegen interpretatieverschillen aan. En wat het extra lastig maakte, was dat de populatie die overging op geen enkel moment stabiel was. We maakten voortdurend keuzes. Het verraste me positief dat de betrokken consultant daar flexibel op inspeelde en meeging in de wensen.”

Vertrouwen op juistheid van informatie

Behalve de technische uitdagingen lag er ook een stevige tijdsdruk op het traject. “Daarbij bouwden we steeds go/no go-momenten in. We wilden echt kunnen vertrouwen op de juistheid van informatie. Pas als de steekproeven bewezen dat de gegevens klopten, zetten we gegevens door. Met de uitkomsten waren grote financiële belangen gemoeid. Dat vroeg om scherp inzicht en zuiver afwegen. Toch zijn de planningen goed gehaald. Een bijzondere prestatie, waarvoor we intern veel complimenten hebben ontvangen. Deze stralen zeker ook af op Arteria Consulting.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.