035 629 5963

Henk Kouwenhoven
Sherpa – bestuurder

“Arteria is goed in kwaliteit”

“Sherpa neemt deel aan de landelijke pilot Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg. Het is een raamwerk dat je als instelling op eigen wijze invult door na te gaan wat past, hoe dat past en wat je eraan hebt. De pilot kende een strakke planning en bovendien keek iedereen mee, tot aan de staatssecretaris aan toe. Een pittig traject dus. Arteria is goed in het denken over kwaliteit en ze spreken de taal van de zorg. Daarom hebben we ze gevraagd ons hierbij te ondersteunen.”

“Medewerkers staan meestal niet te springen als er een nieuwe werkwijze wordt geïntroduceerd. Belangrijk uitgangspunt was dan ook dat ze de kwaliteitsverbetering niet als iets extra’s zouden ervaren, maar als iets waarvan ze in hun werk profijt hebben, dat ze inspireert en motiveert. Arteria hield ons bij de les door telkens terug te gaan naar de basis en te vragen: waarom doe je het eigenlijk? Het heeft ons een vernieuwende kijk op kwaliteit opgeleverd, met zeer bruikbare instrumenten die inspirerend werken in het primaire proces, én het inzicht om die instrumenten in te zetten.”

“De adviseurs van Arteria bewegen ‘organisch’ mee: wanneer en waar nodig konden we op hun inzet rekenen en dat is een bijzonder prettige manier van samenwerken. Ze voegen kennis toe over de nieuwe kijk op kwaliteit, denken mee over hoe het kwaliteitskader in de reguliere werkzaamheden kan worden ingebed en organiseren dit proces perfect. Ik ben zeer content: Arteria heeft echt vakwerk geleverd.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.