035 629 5963

's Heeren Loo

Jan Fidder
‘s-Heeren-Loo – Voorzitter Raad van Bestuur

Arteria daagde ons uit de juiste antwoorden te vinden.”

“Is onze strategie nog relevant in het licht van de huidige ontwikkelingen? Wat speelt er om ons heen, en hoe herijken we onze strategie zodat we daarop kunnen anticiperen? In het project Strategie 2018 – 2019 was het voor ons bijzonder belangrijk om goed draagvlak onder de vernieuwde strategie te organiseren en alle relevante personen erbij te betrekken. We zochten een extern adviesbureau dat ons daarbij kon helpen. Grondige kennis van onze sector was een voorwaarde, omdat het ons echt om de inhoud ging. Daarom kozen we voor Arteria: zij zijn goed ingevoerd in de gehandicaptenzorg.”

“Prettig aan de samenwerking was dat Arteria sterk is in het omgaan met feedback: ze stelden hun werkwijze flexibel bij op basis van terugkoppeling uit de organisatie, waardoor er synergie ontstond. Dat vind ik echt een pluspunt. Arteria gaf daarnaast zowel de inhoud als het proces goed vorm. Door uitgebreid onderzoek en gesprekken met in- en externe stakeholders brachten ze de financiële vooruitzichten en inhoudelijke ontwikkelingen in de sector in kaart. Ze betrokken de gehele organisatie bij het traject en zorgden voor verbinding met andere trajecten in de organisatie, om zo de herijkte strategie te verankeren. Dat leidde hier en daar tot nieuwe inzichten en bijstellingen, en ook dat was verrijkend.”

“De adviseurs van Arteria fungeerden als sparringpartners die de organisatie spiegelden. Uit feiten, ontwikkelingen en visies van de omgeving destilleerden ze vragen. Ze daagden ons vervolgens uit om daarop de juiste antwoorden te formuleren. Zo heeft Arteria een goede vertaalslag gemaakt naar de besturingsfilosofie, en hebben we de strategie herijkt. Mét breed draagvlak, verankerd in de organisatie, en op basis van een gedegen inhoudelijke afweging.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.