035 629 5963

Bas Wijfels
Nederlands Instituut van Psychologen – beleidsadviseur

“Uitstekende combinatie van GGZ kennis met ervaring binnen de DBC-systematiek”

Bij de uitvoering van het programma ‘snel en correct declareren GGZ’ van VWS constateerden de betrokken beroepsverenigingen een verschil tussen grote instellingen en de vrijgevestigde aanbieders. “Vandaar dat we voor deze kleinere partijen een traject startten”, vertelt Bas Wijffels, senior beleidsadviseur bij het NIP en trekker van de werkgroep ‘snel en correct declareren vrijgevestigden in de GGZ’. De werkgroep trok Arteria aan voor de uitvoering van dit traject, dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

“We kozen voor Arteria omdat ze kennis van de GGZ combineren met ervaring binnen de DBC-systematiek. Tel daarbij op dat Arteria contacten heeft bij partijen als de NZA en VEKTIS. Daardoor leken ze ons de juiste partij om het onderzoek binnen de gestelde tijd uit te voeren.” In de praktijk bleek deze verwachting ook uit te komen. Prettig, noemt Wijffels daarbij de heldere terugkoppeling. “De concrete, tussentijdse presentaties zorgden dat we steeds op de hoogte waren.”

Prioriteiten stellen
Doordat Arteria, uiteraard in overleg, het initiatief nam tot een uitvraag onder vrijgevestigde zorgaanbieders, kwamen veel inzichten naar boven. Wijffels vindt het fijn dat daarbij bleek dat verreweg de meeste declaraties in de GGZ correct zijn. “Het aantal afgewezen declaraties bleek maar 3%.” Evengoed kwamen er toch wel wat verbeterpunten naar voren. Om die effectief te kunnen aanpakken, koos de werkgroep zeven prioriteiten en erkende drie topprioriteiten. “Met die drie gingen we meteen aan de slag. Het gaat om de huisartsenverwijzing, de software bij het technische declaratieproces en duidelijkheid van regelgeving, met name binnen de generalistische basis-GGZ. Het zijn trajecten waarbij zowel zorgaanbieders als verzekeraars en de NZa ieder een rol hebben.”

Samenvlechten trajecten
Parallel aan dit traject bestond een werkgroep ‘Administratieve lasten ggz’ die zich specifiek op vrijgevestigden richtte. “Omdat er veel overlap tussen de processen bestond, is onlangs besloten deze twee trajecten in elkaar te vlechten. Het stevige eindrapport van Arteria droeg er zeker aan bij dat we die stap konden zetten. Een stap die door partijen als VWS ook bijzonder wordt gewaardeerd. Door het samenvoegen van deze werkgroepen komen nu de juiste partijen bij elkaar om zaken concreet op te pakken. Dat die langer gekoesterde wensen binnen de ggz effectief worden aangepakt is een mooie extra uitkomst van dit traject.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.