035 629 5963

Heliomare

Patricia Esveld
Heliomare – Voorzitter Raad van Bestuur

“Arteria zorgde voor inzicht, gefundeerde keuzes en contacten met nieuwe stakeholders”

“Arteria Consulting ondersteunde revalidatie- en speciaalonderwijsinstelling Heliomare in Noord-Holland bij het onderzoek naar hun externe positionering, en sprak daarvoor met zestig stakeholders van de organisatie. “Op initiatief van Arteria is niet alleen met de huidige, maar ook met potentiële stakeholders gesproken. Zo ontstond een duidelijk beeld, waardoor we onderbouwde keuzes konden maken in onze positionering,” zegt Patricia Esveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van Heliomare.

“Wij wilden graag weten hoe onze stakeholders naar ons kijken, welke ontwikkelingen zij in de markt zien, en checken of wij die ook zagen,” vertelt Esveld. “Voor ons was het daarnaast van belang dat een externe partij dit onderzoek uitvoerde, omdat die toch met een andere blik naar de organisatie en de omgeving kijkt.” Arteria had eerder bij Heliomare aan tafel gezeten voor een stakeholderonderzoek dat zij voor een andere organisatie uitvoerden. “Arteria deed dat prettig en professioneel. Voor ons was dat de reden om Arteria voor dit onderzoek te vragen. Bovendien kennen ze de markt.”

Van twintig naar zestig stakeholders

Bij Heliomare ging het niet om een ‘blanco’ strategietraject, legt Esveld uit, maar om het toetsen van de huidige strategie: “Uitgangspunt was om na te gaan hoe we de bestaande strategische koers voor de komende jaren konden aanscherpen en actualiseren. Aanvankelijk wilden we daarvoor twintig stakeholders spreken. Uiteindelijk werden het er zestig, omdat de dienstverlening van Heliomare heel gevarieerd is: om ervoor te zorgen dat mensen met een tijdelijke of blijvende beperking zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving, zijn wij actief op de gebieden arbeidsintegratie, speciaal onderwijs, revalidatie, ambulante begeleiding en behandeling en sport.”

“De mensen van Arteria zijn toegankelijk. De lijnen zijn kort, ze kennen de juiste instrumenten. Daardoor verliep de samenwerking erg prettig. De opschaling naar zestig stakeholders had natuurlijk consequenties voor de planning en invulling van het onderzoek. Arteria schakelde flexibel mee en in overleg is ervoor gekozen om niet alle gesprekken op locatie te voeren, maar een aantal stakeholders telefonisch te benaderen.”

Nieuwe stakeholders

“Wat het onderzoek ons heeft opgeleverd? Allereerst een goed en reëel beeld van hoe stakeholders naar ons kijken en welke consequenties dit heeft voor onze strategie. Daarnaast konden we op basis daarvan per organisatieonderdeel de kansen in de markt bepalen. Arteria heeft ons daarbij geholpen de speerpunten voor de komende jaren te benoemen. En tot slot zorgde het onderzoek voor een onverwacht, maar zeer positief effect: Arteria nam het initiatief om niet alleen met onze huidige, maar ook met potentiële stakeholders te spreken. Dit heeft ons contacten met nieuwe stakeholders opgeleverd, waaruit inmiddels een aantal concrete aanknopingspunten is voortgekomen om de dienstverlening van Heliomare verder uit te breiden.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.