035 629 5963

Bert ter Bekke
De Twentse Zorgcentra – controller

“Koersvast sturen op resultaat”

“De Balanced Scorecard+ die Arteria implementeerde, helpt ons bij het besturen van de organisatie. We zien hiermee of we op de afgesproken koers liggen. Voor vijf kwadranten brachten ze de belangrijkste KPI’s in beeld. Ik was daarbij positief verrast door de gedegenheid in definiëring van items. Deze waren helder beschreven én er was goed in beeld gebracht waar de benodigde data vandaan moesten komen. En hoewel in het begin niet iedereen even enthousiast was, zijn steeds meer mensen in de organisatie blij met het dashboard. Ze geven aan dat het ze uitdaagt om de juiste discussies te voeren”.

“Prettig in het traject was dat Arteria heel koersvast was. Ze hebben verstand van zorg en houden vast aan de ingeslagen weg. En dat is prettig in dit soort trajecten. Je zit als organisatie in een transitie, omdat je op een andere manier gaat monitoren en sturen. Dan helpt het als een onafhankelijke partij vasthoudt aan gemaakte keuzes en je bij de les houdt in de stappen die gezet moeten worden. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we een instrument hebben dat ons helpt om focus te houden op de items die we belangrijk vinden. Mede dankzij deze sturingsinformatie kunnen we de juiste maatregelen nemen om de organisatie op koers te houden”.

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.