035 629 5963

André Leferink
de Parabool – bestuurder

“De projectleider van Arteria verankerde het traject vanaf het begin in de organisatie.”

André Leferink, bestuurder, en Kaspar Visman, ICT-coördinator

“De Parabool ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidwest-Overijssel. Wij willen onze teams beter kunnen informeren over hun voortgang in bepaalde processen, zodat ze zelf hun werk kunnen organiseren”, zegt André Leferink, bestuurder van de Parabool.

“Daarvoor moesten we eerst inventariseren welke informatie zij precies nodig hadden, en die vertalen in kritische prestatie-indicatoren, de KPI’s. Denk aan informatie over de kwaliteit van de zorg, het aantal fte’s, ziekteverzuim en financiële gegevens. Kwaliteit is daarbij voor ons bijzonder belangrijk. Dat was een van de redenen waarom we Arteria benaderden voor een projectleider: zij weten uit ervaring hoe je kwaliteit vertaalt naar indicatoren die teams en leidinggevenden kunnen gebruiken. Ook kent Arteria de langdurige zorg, een sector die specialistische kennis vereist.”

Gedegen

“De projectleider zette een gedegen voortraject op waarin alle functionele eisen en wensen in kaart zijn gebracht en alle onderdelen van de organisatie zijn geraadpleegd”, vertelt ICT-coördinator Kaspar Visman. “De structurering en organisatie van het project en de communicatie erover werden als heel positief ervaren. Iedereen werd bij de les gehouden en voelde zich betrokken, waardoor je zo’n proces vanaf het begin verankert in de organisatie. Het traject leverde door de diepgang veel informatie op, en het leidde er ook toe dat we een aantal processen hebben aangepast.”

“De informatiebehoefte is bewust zonder bemoeienis van ICT of techniek geïnventariseerd”, vervolgt Visman. “We hebben eerst gekeken wat er bij deze organisatie past, en pas daarna of dit technisch haalbaar was; meestal ga je uit van de beschikbare systemen en kijk je in hoeverre die bruikbaar zijn. Of deze werkwijze een voordeel is, moet nog blijken, maar ik denk dat het voor ons goed heeft uitgepakt. De resultaten van het project verwerken we nu tot een KPI Dashboard, dat later met nieuwe KPI’s kan worden uitgebreid.”

Absolute meerwaarde

“Pluspunt van dit traject was dat we het projectleiderschap in één hand hebben gelegd”, sluit Leferink af. “De projectleider van Arteria hield goed overzicht, en gaf bijvoorbeeld duidelijk aan dat onze wens voor een breed draagvlak gevolgen had voor het tijdspad, en welke dat waren. Ze zorgde tijdens het gehele project voor consistente en consequente communicatie, en daarmee voor betrokkenheid in de organisatie: een absolute meerwaarde.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.