035 629 5963

Marleen Relouw
Zorgverzekeraars Nederland- beleidsadviseur fraudebeheersing

Arteria zorgde ervoor dat alle ideeën tot één plan werden gesmeed.

Het rapport was door het smeden van één plan niet slechts een advies, maar een goed toepasbare blauwdruk voor de pilot Fraudeonderzoeksunit.”

“Zorgverzekeraars in Nederland willen intensiever samenwerken op het vlak van fraudebeheersing. De pilot Fraudeonderzoeksunit – van januari tot september 2017 – moet uitwijzen welke vorm die samenwerking krijgt. Om tot een werkbare pilot te komen, wilden we eerst de ideeën van alle verzekeraars inventariseren en die op een lijn brengen. Daarvoor zochten we iemand die boven de partijen kon staan, en niet slechts een advies zou opleveren, maar een duidelijke beschrijving van de pilot waarin alle betrokkenen zich konden vinden. Arteria heeft die handschoen opgepakt.”

“Arteria sprak met alle verzekeraars, zorgde voor een overzicht van de ideeën die leefden over samenwerking bij fraudebeheersing, en bracht die bij elkaar. Er was geregeld afstemming tussen Arteria en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), want elke fase van de inventarisatie leverde inzichten op die bepalend waren voor de volgende stap. Het uiteindelijke rapport beschrijft hoe de betrokkenheid tijdens de pilot wordt geborgd. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de samenstelling van het fraudeonderzoeksteam: naast fraudeonderzoekers, medewerkers van Vektis, juristen, een medisch adviseur en een procesbegeleider, is in dat team per zorgverzekeraar een contactpersoon benoemd. Zo is ervoor gezorgd dat alle verzekeraars bij de pilot betrokken blijven, ook als ze niet zelf capaciteit leveren.”

“Wat ik prettig vond in onze samenwerking, was dat Arteria goed meedenkt, doorvraagt en met voorstellen komt, en daardoor een rapport opleverde dat door de verzekeraars gedragen wordt. Het is een echt ‘ZN-product’ geworden: een document waar we daadwerkelijk mee verder kunnen.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.