035 629 5963

Philadelphia

Han van Esch
Philadelphia – lid Raad van Bestuur

“Een prettige en open manier van samenwerken met een prachtig resultaat!”

Bij Philadelphia, een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt, ondersteunde Arteria de proeftuin Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. “Ik zeg weleens: ons kwaliteitsrapport is niet alleen inhoudelijk goed, het is ook het mooiste”, vertelt Han van Esch, lid van de Raad van Bestuur van Philadelphia met een lach. “De proeftuin heeft bijgedragen aan een nieuwe manier van werken aan kwaliteitszorg, en aan een vernieuwende vorm van rapporteren over kwaliteit, gericht op interne verbetering en externe verantwoording.”

“De proeftuin omvatte bij Philadelphia ongeveer 5500 cliënten en het overgrote deel van de medewerkers”, gaat Van Esch verder. “Een omvangrijk project, en daarom zochten we naar ondersteuning. De interne projectleider en ik hadden eerder al prettig samengewerkt met een adviseur van Arteria, en hij kon zijn agenda vrijmaken om samen met een enthousiaste interne projectgroep aan de slag te gaan.”

Visie op kwaliteit

Van Esch legt uit wat er bijzonder was aan de proeftuin binnen Philadelphia: “Wij willen meer op de uitkomst sturen dan op de structuur en de processen. Voor ons wordt kwaliteit namelijk bepaald door de ervaring van de cliënt, en het beeld dat zorgprofessionals van onze kwaliteit hebben.” Die visie op kwaliteit vertaalt zich in de manier waarop Philadelphia rapporteert. “Een combinatie van cijfers, die laten zien hoe we ons verhouden tot de sector, en het verhaal erachter, dat de ervaring van cliënten, verwanten en professionals weergeeft en cijfers in hun context plaatst. Dat geeft het beste beeld”, zegt Van Esch.

Een kijkje in elkaars keuken

Vanuit die visie stelde Philadelphia niet alleen een standaard kwaliteitsrapport op, maar ook een begrijpelijke versie voor cliënten en een interactieve website voor leden van de landelijke stuurgroep van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, de IGZ en andere betrokkenen. “Daarnaast is er een database met teamverhalen gemaakt. Deze bevat antwoorden van zorgteams op de vragen: Wat gaat er goed? Wat kan beter? En hoe doen we dat? Medewerkers zijn daar bijzonder enthousiast mee aan de slag gegaan, vooral doordat zij vrij waren in de vorm waarin zij de terugkoppeling mochten geven. Dat leverde maar liefst 500 verhalen op, die voor alle teams beschikbaar zijn: iedereen kan bij elkaar in de keuken kijken, zoeken op specifieke thema’s en van elkaar leren. Het is een belangrijke bron voor de interne communicatie over kwaliteitszorg.”

Puntjes op de i

“Het analyseren van al die informatie was natuurlijk een flinke klus. Arteria zorgde daarom voor extra menskracht. Een ander sterk punt was de zorgvuldige monitoring van de voortgang van het project en de heldere terugkoppeling daarover: als Raad van Bestuur kregen we een duidelijk overzicht van de punten waarover we moesten beslissen.”

“Arteria werkte ook mee aan de borging van de resultaten, en was betrokken bij de voorbereiding van de externe toetsing van het kwaliteitsrapport. De adviseur van Arteria zette de puntjes op de i en zorgde ervoor dat we het project op tijd en met een goed gevoel konden afronden. Een prettige en open manier van samenwerken, met een prachtig resultaat.”

Altijd op de hoogte!

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikklingen.

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.