035 629 5963

Inkoopvergelijking 2020 wijkverpleging

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de hoofdlijnen van het inkoopbeleid wijkverpleging gepubliceerd. Wij hebben de beleidsstukken voor 2020 gebundeld tot een compacte vergelijking voor de wijkverpleging. Dit biedt betrokkenen een handig overzicht van de speerpunten, verschillen en overeenkomsten in het beleid van alle zorgverzekeraars.

Een groot aantal zorgverzekeraars zet in op het langer thuis wonen van hun verzekerden. Daarbij komen zelfredzaamheid en samenwerking tussen de 0e, 1e, 2e lijn en het sociaal domein veelvuldig terug.

In tegenstelling tot vorig jaar ligt de focus niet zozeer op het aangaan van meerjarencontracten. Wat wel opvalt is dat meerdere zorgverzekeraars contracteren bewust laagdrempeliger maken. Dit doen ze door niet-gecontracteerde zorgaanbieders actief een contract aan te bieden, het afsluiten van een contract het gehele jaar mogelijk te maken en in te zetten op ‘brede contractering’ waarbij gelijke eisen gelden voor bestaande als nieuwe zorgaanbieders.

U kunt de gehele inkoopvergelijking wijkverpleging 2020 hier opvragen.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.