035 629 5963

Inkoopvergelijking 2019 wijkverpleging (apr ’18)

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij hebben de beleidsstukken gebundeld tot een compacte vergelijking voor de wijkverpleging. Dit biedt betrokkenen een handig overzicht van de speerpunten en inkoopvoorwaarden van alle zorgverzekeraars. Naast het maken van de vergelijking geven wij graag weer wat opvalt in het beleid.

Een groot aantal zorgverzekeraars zet in op continuering van het ingezette beleid. In lijn hiermee biedt inmiddels de helft van de zorgverzekeraars meerjarencontractering voor huidig gecontracteerde aanbieders. Deze commitment voor een langere samenwerking moet tevens leiden tot vermindering van de administratieve lasten.

Met betrekking tot de kwaliteit van zorg benoemen zorgverzekeraars dat het landelijke kwaliteitskader wijkverpleging wordt ontwikkeld en tot wijzigingen kan leiden. Tot die tijd hanteren verzekeraars eigen indicatoren en kwaliteitsparameters.

Tot slot wordt innovatie en de toepassing van e-health veel genoemd om de zorg slimmer te organiseren, betaalbaar te houden en ook de arbeidsmarktproblematiek gedeeltelijk het hoofd te bieden. Meerdere zorgverzekeraars geven expliciet aan open te staan voor innovaties in het zorgproces en hier middelen voor beschikbaar te stellen.

U kunt de gehele inkoopvergelijking wijkverpleging hier opvragen. 

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.