035 629 5963

Inkoopvergelijking 2019 ggz (apr ’18)

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij hebben de beleidsstukken gebundeld tot een compacte vergelijking voor de ggz. Dit biedt betrokkenen een handig overzicht van de speerpunten en inkoopvoorwaarden van alle zorgverzekeraars. Naast het maken van de vergelijking geven wij graag weer wat opvalt in het beleid.

Binnen de ggz hebben veel zorgverzekeraars de optie tot het sluiten van meerjarencontracten opgenomen in het inkoopbeleid. Zorgverzekeraars geven aan op deze manier te willen komen tot betere afspraken over doelmatigheid en samenwerking. Naast samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, wordt ook veel nadruk gelegd op samenwerking binnen de zorgketen, om de patiënt optimaal te kunnen bedienen. De aanlevering van ROM gegevens wordt door de meeste zorgverzekeraars niet als eis gesteld aan zorgaanbieders, wel benadrukken zij de meerwaarde van ROM als tool in de behandelkamer.

Opvallend is dat een aantal hedendaagse speerpunten binnen de GGZ weinig terugkomen in het inkoopbeleid. Zo wordt er weinig gesproken over de arbeidsmarktproblematiek, de inzet van het informele netwerk en ervaringsdeskundigen en over de-stigmatiseren. Ook preventie wordt door weinig zorgverzekeraars als speerpunt benoemd.

Een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, die zij begin augustus kenbaar zullen maken.

De inkoopvergelijking is zowel voor instellingen als voor vrijgevestigden opgesteld.

U kunt beide inkoopvergelijkingen ggz hier opvragen.  

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.