035 629 5963

In gesprek met de Parabool: kwaliteit gaat over vertellen en tellen (sep ’18)

De Parabool heeft twee instrumenten ontwikkeld om invulling te geven aan het vernieuwde kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Mijn Cirkel’ en ‘Onze Cirkel‘ leveren inzichten en verhalen op, die helpen om de kwaliteit te verbeteren. Arteria heeft het afgelopen jaar geholpen met het ontwikkelen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), gericht op het meten van kwaliteit. Een mooi moment om samen met de Parabool terug te kijken. Collega Malou van Bentum ging met bestuurder André Leferink en beleidsmedewerker Josien van Baalen in gesprek over hun invulling van het begrip kwaliteit.

Kwaliteitskader

Afgelopen juni is het 1-jarig bestaan van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gevierd. Voor wie het niet kent: het Kwaliteitskader 2017-2022 (KKGZ) is een gezamenlijk initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, zorgverzekeraars en de inspectie. Het kader legt een sterk accent op leren en verbeteren. Het KKGZ geeft organisaties de ruimte om een eigen invulling te geven aan de verantwoording over kwaliteit. In 2016 is het KKGZ door 24 zorgaanbieders getest in ‘proeftuinen’, zo ook door de Parabool.

Mijn Cirkel
“Met twee zelf ontwikkelde instrumenten, ‘Mijn Cirkel’ en ‘Onze Cirkel’, maken we binnen de Parabool onze kwaliteit zichtbaar. Mijn Cirkel ondersteunt in spelvorm bij het voeren van de dialoog met cliënten en niet over cliënten. Het maakt de kwaliteit van bestaan voor de cliënt inzichtelijk en wordt gebruikt ter voorbereiding op het jaarlijkse evaluatiegesprek. Dit gebeurt in een vorm waarbij de cliënt iets in handen heeft, waardoor het tastbaar wordt. Wensen en doelen worden door de cliënt zelf benoemd en zijn soms verrassend voor de begeleiding. Een treffend voorbeeld hiervan is een cliënt die aangaf directeur te willen zijn. De begeleiding vond het in eerste instantie wat lastig, maar wilde de wens van de cliënt graag in vervulling laten gaan. Na enig doorvragen bleek dat hij helemaal geen directeur hoefde te zijn, maar vooral een pak aan wilde en aan een bureau wilde zitten. Vaak kan een wens dus eenvoudig te vervullen zijn! Door het spel kunnen we de begeleiding en zorg steeds persoonlijker maken. De persoonlijk begeleider brengt vanuit professioneel oogpunt gespreksonderwerpen in en er wordt afgesproken wat beter kan en hoe dit wordt gerealiseerd. Het spel helpt de cliënt om meer regie op zijn leven te krijgen. Een aantal cliënten ervaart een meer gelijkwaardige rol tijdens het evaluatiegesprek. De cirkel is eigendom van de cliënt. Hij bepaalt wat ermee gebeurt en wie de cirkel mag zien.

Medewerkers spelen het teamreflectiespel ‘Onze Cirkel’ waarin met elkaar wordt gesproken over goede zorg, wat goed gaat en wat beter kan. Dit levert boeiende en verhelderende gesprekken op.
In het kwaliteitsrapport laten we verhalen zien en lezen, die je kunt vinden op de website van de Parabool.

Cijfers alleen zeggen niet alles
De wens was KPI’s te ontwikkelen om binnen de teams, met teamleiders en het MT het gesprek tot stand te brengen. Niet top-down, zoals voorheen, maar bottom-up. Teams kregen eigen regie om het gesprek aan te gaan met elkaar.
We hebben een placemat ontwikkeld waarin de belangrijkste processen en verantwoordelijkheden zijn beschreven. De KPI’s sluiten hierop aan en zijn verdeeld over de vier thema’s: Cliënt & Kwaliteit, Medewerkers & Ontwikkeling, Financiën en Proces & Organisatie. KPI’s opstellen klinkt misschien wat systemisch, maar vanuit de vier verschillende onderdelen kun je de leef- en systeemwereld met elkaar verbinden. Uiteindelijk worden de KPI’s in een dashboard opgenomen en zijn ze makkelijk toegankelijk voor medewerkers. We willen er vooral van leren. Cijfers alleen zeggen niet alles. Het gaat om de combinatie van vertellen en tellen. Het betrekken van medewerkers is erg belangrijk. Het was steeds een afweging, aangezien iedereen erg druk is en de Parabool een kleine organisatie is. Maar we wilden voorkomen dat we het vóór medewerkers maakten in plaats van met medewerkers.
Aan de slag gaan met KPI’s zorgt ervoor dat je kritisch naar je processen kijkt. Zo kwamen we er achter dat er grote behoefte was aan een projectenoverzicht, maar dat de Parabool eigenlijk geen proces had ingericht hoe we omgaan met projecten. Dat proces hebben we inmiddels bedacht en ingevoerd, een mooie bijvangst!

Proberen, reflecteren, bijstellen
De opgedane inzichten, verhalen en cijfers, helpen medewerkers bij het uitvoeren en verbeteren van de begeleiding en ondersteuning die zij bieden. Op een creatieve manier vormen die een positieve stimulans aan hun werk. Steeds proberen, reflecteren en bijstellen. Leren van elkaar.
Eigen regie bij de cliënt, eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. We hopen dat andere deelsectoren in de zorg deze inzichten ook kunnen gebruiken. Kwaliteit gaat over vertellen en tellen, dat geldt niet alleen voor de gehandicaptenzorg, maar voor de zorgsector als geheel. Maak het niet te ingewikkeld: less is more gaat binnen het KKGZ echt op. De Cirkel is goed te begrijpen voor zowel medewerker als cliënt en is daarnaast makkelijk te gebruiken. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat medewerkers enorme pakken papier moeten invullen. Het is regelarm en dat sluit aan bij onze filosofie: gewoon maakt ons bijzonder.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.