035 629 5963

“In 2019 draait alles om samenwerking”

 In gesprek met Martijn Mallie en Nico Baas, de oprichters van Arteria Consulting wordt teruggeblikt op het jaar 2018 én alvast vooruit gekeken naar het nieuwe jaar 2019 en de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen die de zorg te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Hoe kijken jullie terug op het jaar 2018?

Met maar liefst vier hoofdlijnakkoorden, een nog steeds aantrekkende economie, stijgende personeelstekorten in de zorg en nog een omstreden preventieakkoord, was 2018 zeker een roerig jaar voor de zorg, aldus Nico Baas. Vanuit de akkoorden en de grote aandacht voor administratieve lasten, was het voor ons ook een druk jaar.  De vraag om ondersteuning op zeer uiteenlopende projecten heeft zich het hele jaar uitgebreid. Toch zijn we erin geslaagd om aan de vraag te blijven voldoen, en tegelijkertijd Arteria nog prominenter op de kaart te zetten. Mede natuurlijk dankzij onze onderzoeken naar bijvoorbeeld niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz; die hebben terecht de nodige publiciteit en politieke aandacht gekregen.

We zijn gevonden voor stevige projecten met impact en statuur, en voor soms kleine maar zeer complexe veranderingstrajecten. Het was schaken op veel borden tegelijk, maar dat maakte het ook erg leuk.  Opvallend is het toegenomen aantal strategische vraagstukken. Organisaties zijn veel bezig met hoe zich te onderscheiden ten opzichte van de concurrent, welke portfoliokeuzes te maken en hoe een betere regionale samenwerking bereikt kan worden. En daarop volgt onherroepelijk de uitwerking: hoe vertaal je de gekozen strategie naar organisatie inrichting, de bedrijfsvoering en natuurlijk de informatiestromen; de data en technologie.

Zeker wat betreft die laatste hebben wij dit jaar het nodige laten zien, vult Martijn Mallie aan. Dit jaar benadrukte eens te meer hoe belangrijk onze positie is als verbinder in de zorg. Anno nu is samenwerking, korte lijnen en bereikbaarheid tussen zorgorganisaties zó belangrijk! Wij hebben een belangrijke rol kunnen spelen in de totstandkoming van een gezamenlijk visie op de samenhang in de informatievoorziening in Nederland, waar veel partijen bij betrokken zijn. Het beproeven van het afsprakenstelsel MedMij middels ‘PROVES’ is zo’n voorbeeld van een project met échte impact.

Is data en technologie hét toverwoord voor de zorg in 2019?

Nico: het is een deel van het recept. In 2019 draait alles om samenwerking. Op het gebied van datastromen, maar zeker ook op het gebied van regionale coalities. Dit kabinet probeert de stijgende zorgkosten nadrukkelijk te remmen via hoofdlijnenakkoorden. Om die te realiseren zijn slimme samenwerkingen en gezamenlijke investeringen nodig.

Ga die strategische alliantie aan met de buren, verwijs naar elkaar door en maak elkaar daardoor sterker, indachtig het gedachtengoed van Accountable Care. We zien helaas nog veel wantrouwen in de sector, waardoor die zo gewraakte bureaucratie alleen maar verder toe- in plaats van afneemt, met alle stijgende administratieve lasten tot gevolg.

Martijn ziet ook kansen op het gebied van e-health om zorg effectiever in te richten. De digitale mogelijkheden blijven toenemen. Dankzij persoonlijke gezondheidsomgevingen  kunnen check ups op afstand in plaats van in het ziekenhuis plaatsvinden. Het is echter niet vanzelfsprekend dat elke zorgverlener dit soort mogelijkheden ‘even’ implementeert. We zullen bijvoorbeeld de eerste lijn echt gezamenlijk moeten helpen met het adopteren van dit soort technologische ontwikkelingen. Daar ligt winst, mensen!

Nico valt bij: Het is toch zonde dat we de technologische mogelijkheden niet ten volle benutten. De oplossing is echt geen rocket science, de mogelijkheden en antwoorden om de zorgkosten af te remmen liggen er al.

En wat gaan jullie daaraan doen?

Nico: Doorgaan op de ingeslagen weg. Onze opdrachtgevers helpen bij het realiseren van hun doelen en uitvoeren waar we voor staan: samenwerking tussen partijen tot stand brengen. Ik voorzie dat 2019 nog uitdagender zal worden dan afgelopen jaar, maar zoals we er nu voorstaan zijn wij er klaar voor. Martijn: We hebben voor 2019 al nieuwe collega’s aangenomen, maar om aan de toenemende vraag en de complexiteit ervan te kunnen blijven voldoen, gaan we nog verder uitbouwen. Vanuit Hilversum zullen we aankomend jaar de zorg weer echt een stapje verder gaan brengen!

Martijn Mallie en Nico Baas zijn de oprichters van Arteria

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.