035 629 5963

ICT & HEALTH OPENINGSMANIFESTATIE 2020: DOEN, DOEN, DOEN!

Ook dit jaar opende minister Bruins de ICT & Health Openingsmanifestatie. Deze stond in het teken van ‘gewoon doen’, zoals, Bruno Bruins (VWS), Erik Gerritsen (VWS) en René Meijer (BDO – Arteria) zeggen. Het Digitale Transformatie team van BDO-Arteria heeft tijdens de opening op 27 januari inspiratie opgedaan en deelt graag enkele hoogtepunten.

Samenwerken
eHealthinnovaties slagen alleen als we Samenwerken, was zo’n beetje de centrale boodschap tijdens de manifestatie. Maar natuurlijk rijst de vraag ‘hoe dan?’, als Bruins oproept tot ‘gewoon doen’. Sprekers speelden in op deze vraag door het delen van succesverhalen waarin naar voren kwam dat samenwerking, co-creatie en het ‘voor en door de patiënt’ principe essentiële succesfactoren te zijn.

Een aantal herkenbare en opvallende voorbeelden:

  • Het aantal innovatieve apps en gadgets dat wordt uitgevonden en aangeboden is enorm. Het grote aanbod maakt het onoverzichtelijk, en veel is (noch voor patiënt, noch voor zorgverlener) niet echt zinvol. Gebrek aan samenwerking tussen patiënt en bedenkers is hier voor een groot deel debet aan.
  • Zorgverzekeraar CZ heeft een huisartsenpraktijk het doel en de toegevoegde waarde van e-consults laten zien. Resultaat: bij deze praktijk bestaat nu 40% van alle consults uit e-consults. Dit vermindert de kosten, maakt het mogelijk meer patiënten te zien op een dag en draagt bij aan de bereikbaarheid van zowel de patiënt als de zorgverlener.
  • Disofa (online therapie psychische klachten) biedt, in samenwerking met VGZ, online GGZ behandelingen aan en is aangesloten op Good Practice, waardoor men een hogere patiënttevredenheid en betere zorg tegen lagere kosten verwacht.

Belangrijk in dit hele proces is dat de samenwerking die wordt aangegaan, vérder gaat dan samenwerken binnen de eigen organisatie. Over de schotten heen de handen ineenslaan, waarbij dus de patiënt, de ICT-er en de zorgprofessional samen aan de innovatie(-ve gadget) werken, is een van de succesingrediënten.

Kritische kantlijn

Gróter denken dan E-health…
E-health wordt niet door iedereen gezien als heilige graal. Futuroloog Lucien Engelen (Transform.Health) geeft aan dat e-health niet meer van deze tijd is. Nog groter denken lijkt de boodschap. De toekomst zit in het digitaliseren van de complete zorg. Van zelfrijdende auto’s die metingen verrichten tot aan Walmart Health Centers in plaats van ziekenhuizen.

…versus menselijker denken dan e-health
Janneke (Annenborch verzorgingstehuis) brengt ons terug in het hier en nu door te vertellen over rolstoelraces, Puck de hond die aangeeft welke bewoner aandacht nodig heeft en democratisch gekozen vloerbedekking op de werkplek. Kern: naast e-health, naast alle technische innovaties en gadgets, is er op het menselijke vlak ook nog zoveel dat mag verbeteren en veranderen.

Gewoon doen
Maar alle voor- en tegenstanders, alle technische mensen en alle mensen mensen, zijn het er allemaal over eens dat e-health wel degelijk veel kan betekenen voor de zorg en dat domeinoversteigend samenwerken essentieel is om e-health te laten slagen. Heel simpel, door het in 2020 gewoon te doen!

Carlos Villa Baars

 

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.