035 629 5963

IBO en Arteria verzorgen TopQlass Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg

In samenwerking met IBO start Arteria dit najaar met een TopQlass speciaal ontwikkeld voor managers en directieleden in de zorg die zich oriënteren op een bestuursfunctie in de zorg.

De TopQlass Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg is een vierdaags programma op WO-niveau waarin het complexe spel binnen het zorgstelsel en de zorgorganisatie wordt geanalyseerd, uitgelegd en vertaald naar de dagelijkse praktijk van een bestuurder. Tijdens de TopQlass leer je vanuit nieuwe bedrijfskundige paradigma’s kijken naar zorgorganisaties. Er wordt aandacht gegeven aan:

  • De belangrijkste (aankomende) wet- en regelgeving binnen de zorg.
  • De ritmes van verschillende zorgorganisaties, van inkoop tot governance.
  • De verschillende vormen van financiering, de bekostiging, de achtergronden, gewenste effecten en de wijze waarop het in de praktijk werkt.

Het zorgstelsel in Nederland is complex.  Zowel voor de cure als de care zijn er diverse financieringsstromen, regelmatig veranderende wet- en regelgeving en vele stakeholders en belanghebbenden. Daarnaast staat de zorg ook onder druk als gevolg van vele demografische, economisch en technische ontwikkelingen. Als topmanager in een zorgorganisatie heb je hier dagelijks mee te maken. Om je organisatie(onderdeel) optimaal aan te kunnen sturen is kennis van alle  aspecten van het zorgstelsel noodzakelijk. En méér. Wij geloven dat de zorg in Nederland eigen-wijze leiders met impact nodig heeft. Managers en bestuurders die erkenning krijgen van hun omgeving door de manier waarop ze hun toegevoegde waarde leveren. Deze omgeving wordt gevormd door de eigen zorgprofessionals, de verschillende financiers, beleidsmakers, toezichthouders en de maatschappij. Dit vraagt het van managers om een eigen koers te bepalen op basis van kennis van de materie en vanuit inzicht in de gehele zorgsector.

De TopQlass start in september 2019. Kijk voor meer informatie over de TopQlass op de website van IBO of vraag een brochure aan.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.