035 629 5963

HIMSS 2018 – Van praten naar actie (jun ’18)

HIMSS 2018 – Europe & Health 2.0, Barcelona. Het evenement heeft mensen samengebracht, deuren geopend en tot acties geleid. En dat alles tijdens een vol en vermoeiend programma. Was het de vermoeidheid wel waard? “Meer dan waard!” stelt Martijn Mallie na terugkomst. Tijdens het maandelijks teamoverleg van Arteria vat hij in 20 minuten tijd 5 dagen HIMSS samen; dat was net zo proppen als het programma zelf, maar aan het eind van zijn verhaal deelt het team zijn enthousiasme.

Informatieberaad zet zaken in beweging
Naast de 3-daagse beurs, was er ook een door VWS speciaal programma samengesteld voor zorgbestuurders van het Informatieberaad, het netwerk van CMIO’s/CIO’s, de leden van de Bestuurscommissie Verzekeringen en Uitvoering van Zorgverzekeraars Nederland en vertegenwoordigers van de regionale samenwerkingsorganisaties. Gezamenlijk opdracht was het bepalen van doorbraakprojecten en de concrete afspraken daaromtrent. “Dat doel is absoluut bereikt”, aldus Mallie. “Eens te meer werd duidelijk hoeveel ambitie en energie er in het zorgveld leeft. Bestuurders, branchevertegenwoordigers en verzekeraars kwamen samen en over maar liefst 13 veelbelovende projecten zijn zaken in beweging gezet en investeringsafspraken gemaakt, met ruggensteun van VWS. Hiermee kunnen we in Nederland de noodzakelijke stap voorwaarts maken. We moeten stevig inzetten op regionale initiatieven die we landelijk kunnen opschalen, en niet te moeilijk doen over de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen. Een veelbelovend startpunt, lijkt me. Het is wel belangrijk door te pakken op de in Sitges aangewakkerde energie, zeker gezien het algemene beeld dat een en ander niet bepaald vanzelf gaat in Nederland. We maken het onszelf niet altijd makkelijk. We zien eerst de barrières, vinden het lastig om structurele financiering te vinden voor innovaties én we willen het liefst veel zelf uitvinden. Dat kost allemaal zoveel tijd!“

De beurs zelf
Hoe serieus Nederland de uitdagingen en de zoektocht naar duurzame oplossingen in de zorg neemt,  bleek wel uit het aantal bezoekers. Mallie schat in dat maar liefst een kwart daarvan uit Nederland kwam. “Heel interessant waren de keynote presentaties over de impact van digitale innovaties op het zorgproces voor professionals. Niet alleen voor specialisten, maar óók voor het verpleegkundig personeel. Het werk is echt aan het veranderen. De mogelijkheden van artificial intelligence voor beoordeling van beelden, vergaande specialisatie op terreinen als diabetici, patient empowerment door digitale kanalen: de mogelijkheden van informatietechnologie zijn door de zorgmarkt vol ontdekt. Waarschijnlijk ervaart de patiënt een groot aantal van de getoonde innovaties al als vanzelfsprekend. Maar dat is het allerminst; achter de schermen gebeurt nog zoveel meer. Succesvol implementeren, dat is de uitdaging.”

Inspirerende voorbeelden: zo kan het ook
Het programma bevatte inspirerende voorbeelden uit Spaanse regio’s. In Spanje is de gezondheidszorg per regio verschillend ingericht. In presentaties van Jordi Piera (CIO BSA) over Badalona, Javier Quiles de Rio van Galicië en Dr. Oscar Solans van de Catalaanse overheid werd de inrichting van de zorginfrastructuur toegelicht. Hoe kijkt elke regio aan tegen informatie-uitwisseling. In Badalona bijvoorbeeld kiest men nadrukkelijk voor basisziekenhuizen in de wijk. Een patiënt verblijft daar een korte periode, gaat zo snel mogelijk weer naar huis en doet dat met een zorgplan: thuiszorg, eten en wijkverpleging. Het wordt allemaal vanuit het ziekenhuis geregeld. Dicht bij de mensen, in de wijk. In het basisziekenhuis is ook een palliatieve en een gesloten afdeling voor dementerenden.

Voorspellingsmodel
In dezelfde regio streeft men naar volledige integratie van zorg en sociale zekerheid met een focus op preventie. Zorgproblematiek komt immers zelden onverwacht en enkelvoudig. Er is vaak sprake van een koppeling tussen schulden, werkloosheid en opleiding. Op basis van een voorspellingsmodel met big data-analyse wordt ingeschat welke patiënten of burgers de komende jaren een risicogroep vormen. Wanneer uit de data-analyse blijkt waar GGZ problematiek of eenzaamheid gaat ontstaan, word je als patiënt uitgenodigd om mee te werken aan een preventieprogramma met sociaal werkers. Hoewel deelname niet verplicht is, wordt het initiatief goed ontvangen. Mallie: ”Uit cijfers blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan het programma, een stijging van maar liefst 23% van de levenskwaliteit ervaren. Ook andere zaken als thuis kunnen overlijden (59%) en de tevredenheid over de ontvangen zorg (89%) worden goed gewaardeerd. Indrukwekkende cijfers wat mij betreft.

De landelijke en regionale overheid regelt en bepaalt veel in Spanje. Je kunt erover debatteren of sommige besluiten niet in strijd zijn met privacy rechten, maar voordelen heeft het wel. Ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld verplicht om een dossier te delen als een patiënt verhuist. Dit doen ze door middel van een PatientID, losgekoppeld van het sociale zekerheidsstelsel. Doen ze dit niet, dan kan een boete oplopen tot 11% van de omzet.”

Door overheid afgedwongen keuzes
Mallie vat samen: “Het Spaanse model is zeker niet feilloos, het land heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen en, saillant detail, veel initiatieven zijn uitgerold met investeringen vanuit Europese subsidies. Het stelsel is sterk regionaal georiënteerd. Als we het hebben over toegankelijke ouderenzorg en de zorg in de wijk, dan kunnen wij echt wat opsteken van de Spanjaarden. En dat geldt ook voor het niveau van informatie-uitwisseling. Vanwege de door de overheid afgedwongen keuzes is er minder diversiteit in alle oplossingen. De tijd moet natuurlijk gaan uitwijzen in hoeverre het duurzaam iets oplevert voor de patiënt, maar dat is pas over een aantal jaar meetbaar. Het levert in ieder geval genoeg inspiratie op!”

HIMSS 2019
Mallie is er groot voorstander van om volgend jaar met eenzelfde groep weer bijeen te komen. “Het Informatieberaad moet doorpakken op het vliegwiel dat nu in gang is gezet. In Sitges is een substantiële stap gezet richting het gemeenschappelijke doel. De Nederlandse burger heeft recht op goed ingericht zorgstelsel, dat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is, en waar eigen regie een vanzelfsprekendheid wordt.”

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.