035 629 5963

Het Zorginstituut bevordert goede uitvoering van de Wlz (mei ’16)

Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door Wlz-uitvoerders. Dit doen ze door consequenties van beleidswijzigingen; normen en voorwaarden voor de uitvoering te stellen; en over uitvoeringsconsequenties van beleid te adviseren aan het ministerie van VWS. Arteria Consulting participeert hierin en ondersteunt het Zorginstituut bij meerdere dossiers.

In samenspraak met de verschillende ketenpartijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, CIZ, CAK, SVB) worden verbeterpunten of knelpunten voor de uitvoering gesignaleerd en waar mogelijk opgelost. Tevens wordt het ministerie pro-actief van adviezen voorzien over de huidige uitvoering, maar ook over domein overstijgende (Wmo en Zvw) zaken. Arteria Consulting is onder andere betrokken bij de ontwikkel agenda iWlz, het vormgeven van de governance en het opzetten van een nieuw sector overstijgend convenant.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.