035 629 5963

Minder lasten, meer zorg: het gaat om vertrouwen (mei ’16)

‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord bij het terugdringen van onnodige administratieve lasten in de eerste lijn. Meer vertrouwen maakt dat we met minder regels toekunnen. En intensief met elkaar samenwerken, zoals de afgelopen maanden door alle betrokken partijen is gebeurd, draagt ook bij aan dat wederzijds vertrouwen. Dat bleek tijdens een druk bezochte bijeenkomst op woensdag 25 mei in het Haagse Nieuwspoort, waar de tussenbalans werd opgemaakt.

Over de hele linie was er een positief gevoel over de tot nu toe bereikte resultaten, maar we zijn er nog niet, was de boodschap. De komende maanden moet er hard worden doorgewerkt, om vóór het eind van het jaar voor de zorgverleners merkbare voortgang te boeken. Dat ‘huiswerk’ gaf ook minister Schippers mee, die de tot nu toe bereikte resultaten in ontvangst nam. Maar ze had ook een aanbod: ‘Als u tegen zaken aanloopt waar de overheid iets aan kan doen, geef dat dan ook aan. Niet voor niets zijn onze mensen ook betrokken bij dit traject.’

Petra van Holst, die de rapportage aan de minister aanbood, prees ook de grote inzet  van alle mensen die hierbij betrokken zijn: vertegenwoordigers van maar liefst 24 brancheorganisaties in de eerste lijn, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS. Zij onderstreepte dat deze manier van werken past in de visie van ZN: ‘Wij willen door samenwerking bouwen aan wederzijds vertrouwen én aan concrete resultaten. En we willen van ketenpartijen naar ketenpartners: integraal kijken en samenwerken, over de sectoren heen’.

Arteria Consulting adviseert ZN bij het traject.

Meer weten? Neem contact op met Martijn Mallie.

Publicatie van het rapport
Filmpje op website www.minderlastenmeerzorg.nl

Bron: website Zorgverzekeraars Nederland

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.