035 629 5963

Eerste beelden online toestemmingsvoorziening gepresenteerd (jun ’18)

Op 15 juni zijn de eerste beelden van het prototype van de mobiele app voor online toestemming beschikbaar gekomen. Met deze app kunnen burgers online aan hun zorgverleners toestemming geven voor de uitwisseling van medische gegevens. Het gaat hierbij om de gespecificeerde toestemming, zoals de wet vanaf juli 2020 voorschrijft. In samenwerking met het programma GTS (Gespecificeerde Toestemming) is de afgelopen periode hard gewerkt aan de interpretatie van de wet, de vertaling naar de online voorziening en de interactie met bestaande uitwisselingssystemen, zoals het landelijk schakelpunt (LSP) en de regionale XDS-omgevingen.

De mate van detaillering van de toestemmingsvraag is een belangrijk onderwerp in de discussies. In bijgevoegde YouTube filmpjes wordt gepresenteerd welke invulling hier op dit moment aan gegeven wordt.

Dit eerste filmpje toont de uitwerking van “Alle vragen” (minst gewenste variant) die gesteld worden in de app. Dit tweede filmpje toont het prototype waarbij de toestemmingsvragen geclusterd zijn voor ziektebeelden. Met deze prototypes wordt zichtbaar hoe de uitvoering van de wet uitpakt.

In het programma PROVES (bij VZVZ) ontwikkelen en beproeven wij de totale architectuur van de online toestemmingsvoorziening. Dit beproeft hoe het proces verloopt als zorgverleners straks medische gegevens bij elkaar willen opvragen. De eerste beproevingen zijn succesvol uitgevoerd. In de komende maanden zullen de specificaties nader uitgewerkt worden en verdere beproevingen plaatsvinden.

Meer weten? Vraag het René Meijer of Martijn Mallie

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.