035 629 5963

Een bouwpakket voor samenwerking rondom complexe casuïstiek ggz

Arteria Consulting heeft, in opdracht van de stuurgroep wachttijden GGZ, onderzoek gedaan naar de casusaanpak bij complexe casuïstiek. Het onderzoek richtte zich op het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking bij ggz-patiënten met complexe casuïstiek. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat vooral deze groep soms lang moeten wachten op behandeling. Het onderzoek kende een praktische insteek. Voor regio’s is een bouwpakket ontwikkeld om beter samen te werken en regie te voeren bij complexe casussen. Het bouwpakket is per regio flexibel en op maat te gebruiken: er bestaat namelijk geen blauwdruk voor een casusaanpak. Iedere regio en iedere patiënt met complexe casuïstiek vraagt om een eigen aanpak.

Mensen met complexe problematiek dreigen soms tussen wal en schip te raken omdat zorgverleners de verantwoordelijkheid voor een cliënt ‘doorschuiven’ naar een andere aanbieder. Arteria heeft onderzocht hoe regio’s door middel van betere samenwerking en regie dit kunnen ondervangen. De opgehaalde kennis is in eehandreiking uitgewerkt (het bouwpakket). Per fase worden de te maken keuzes en te nemen stappen geduid. Het onderzoeksrapport is ook openbaar.

Op de website www.wegvandewachtlijst.nl vind je een uitgebreid nieuwsbericht. 

Vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Emile Petiet of Lisanne Puijk 

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.