035 629 5963

Dossier Dure Geneesmiddelen: het is tijd voor inkoopstrategie 2.0

Het dossier Dure geneesmiddelen (DGM) staat al een aantal jaren in de spotlight. In de media wordt veel gezegd en geschreven en minister Bruno Bruins is er veel aan gelegen om grip te krijgen op dit dossier. Onlangs deed hij nog een oproep naar de farmaceutische industrie voor meer transparantie.  Maar naast transparantie is scherpe inkoop ook een belangrijke factor om de grip te krijgen én te houden. Tijd dus om de volgende stap te gaan nemen: Inkoopstrategie 2.0!

Het dossier tot nu toe
Om meer grip op het dossier DGM te krijgen, lopen al verschillende initiatieven. Het LODG, PIDG en ZN kopen dure geneesmiddelen centraal in. Daarbij geeft de monitor Geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg aan dat de huidige inkoopstrategie volgens de ziekenhuisapothekers optimaal is ingericht. Je zou kunnen zeggen: iedereen tevreden. Of toch niet? Is dit niet juist het moment om door te pakken en te onderzoeken waar nog winst te behalen valt? Je moet het dak immers repareren als de zon schijnt.

Elk geneesmiddel zijn eigen inkoop
De inkoop van geneesmiddelen bestaat uit drie groepen: monopolie, oligopolie en de multisource/geneesmiddelen in competitie.

De monopolie geneesmiddelen worden ingekocht door de centrale inkooporganisatie. Het zwaartepunt moet daar vooral liggen op de implementatie. Dit adviseert ook de onlangs gepubliceerde tussentijdse evaluatie van de geneesmiddelenvisie van VWS. Op de groep multisource en geneesmiddelen in competitie is de aandacht en focus al goed gericht en kan de inkoop via inkoopgroep of bestaande inkoopcombinaties.

Op het stuk oligopolie geneesmiddelen is echter nog enorme winst te boeken. Om hier structureel meer tegenwicht te bieden en scherpere prijzen te bedingen, is een nieuwe inkoopstrategie nodig die veel verder gaat dan hoe het momenteel is ingericht. In deze groep zitten geneesmiddelen die therapeutisch uitwisselbaar zijn. Er kan dus een keus tussen verschillende producten gemaakt worden. Dat is prettig want er valt wat te kiezen, maar het maakt het ook complexer. Voordat een ziekenhuis de keus voor een product kan maken moet er een hoop water door de rivier stromen. Het inkoopteam moet met meerdere, zowel met interne als externe, stakeholders beleid en mandaat afstemmen. Er moet consensus komen over het betreffende geneesmiddel en akkoord van medisch staven. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het behandelplan van de patiënt. Scherp inkopen in deze groep is daarom moeilijk, maar wel  noodzakelijk. Zoals gezegd: het moment voor Inkoopstrategie 2.0 is aangebroken.

Hoe complexer de inkoop, hoe kleiner de groep
Wanneer een ziekenhuis alleen inkoopt, heeft het geen onderhandelingspositie om simpelweg te weinig macht om iets gedaan te krijgen bij de farmaceut. Bij ziekenhuizen die werken met inkoopgroepen doet zich een ander probleem voor. Vaak zijn de inkoopgroepen te groot en spelen te veel belangen om samen op te trekken. Als regel geldt: hoe complexer de inkoop, hoe kleiner de groep moet zijn om overeenstemming te krijgen. Beter is om voor een goede onderhandelingspositie één of twee partnerziekenhuizen te selecteren. Hoewel het een ingewikkelde en tijdrovende route is, is het toch de enige manier om als ziekenhuis een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen. Met het juiste partnerziekenhuis sta je sterker: je creëert meer volume, sneller mandaat van de raad van bestuur en medische staven en dus meer tegenwicht.

Mandaat door samenwerkingsafspraken
De hierboven geschetste inkoopstrategie is de 2.0 versie, oftewel de volgende stap in de huidige inkoopstrategie. De basis is jezelf als sector (nog) beter te organiseren en samenwerkingsverbanden aan te gaan met geselecteerde partnerziekenhuizen. Daarmee creëer je contragewicht en scherpere prijzen. Hiervoor moet mandaat worden gecreëerd door samenwerkingsafspraken tussen raad van bestuur en medische staven van ziekenhuizen.

Daarom een oproep aan u als ziekenhuisapotheker, inkoper, raad van bestuur en lid medische staf: neem deze stap, in lijn met alle initiatieven en de bestaande druk op het budget medische specialistische zorg, en zorg ervoor dat de inkoopstrategie naar the next level gaat.


Jan Jaap Savelkouls

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.