035 629 5963

De utopie van digitale gegevensuitwisseling – in de praktijk

In mijn vorige blog beschreef ik de utopie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Wat mij betreft is die utopie het universeel en landelijk uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders onderling. Niet heel verwonderlijk blijkt het achter de schermen nog een erg grote uitdaging om dit te bewerkstelligen. In deze blog wil ik het graag hebben over de stappen die we -op dit moment- in de praktijk zetten om richting de stip aan de horizon te bewegen. Als BDO | Arteria ondersteunen wij VZVZ in het programma PROVES MedMij. Dit programma beproeft op verzoek van de Stichting MedMij onderdelen van het afsprakenstelsel van MedMij.  

Afspraken vormen de basis

Een belangrijke randvoorwaarde voor het universeel digitaal uitwisselen van gegevens is het maken van afspraken hoe dit moet plaatsvinden. MedMij is een mooi voorbeeld van een afsprakenstelsel waarin is vastgelegd op welke manier medische gegevens uitgewisseld dienen te worden tussen zorgverleners en patiënten, namelijk middels een persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel PGO. Daarbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Eén van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld dat de regie van de uitwisseling van de gezondheidsgegevens bij de patiënt ligt. Pas als de patiënt toestemming geeft, mag de informatie naar een PGO worden toegestuurd. Een ander uitgangspunt is dat de oplossingen die worden ontwikkeld schaalbaar en toekomstbestendig zijn en dus geen kortetermijnoplossingen. En, ontzettend belangrijk: de privacy moet gewaarborgd zijn volgens de geldende wet- en regelgeving.

Van theorie naar praktijk: PROVES in een notendop

Het MedMij afsprakenstelsel schept de kaders waarbinnen universele gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Echter, het afsprakenstelsel is vooral theoretisch van aard en de (terechte) vraag die sommige mensen hebben luidt: werkt MedMij ook in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden is in 2018 het programma PROVES MedMij opgericht vanuit VZVZ. Dit programma heeft als doel om te bewijzen dat het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk werkt, maar ook wat er verbeterd dient te worden om het uitwisselen nóg beter te laten verlopen. Dit gebeurt enerzijds door middel van technische beproevingen (Proof of Concepts), waarmee we kijken of de informatie van zorgverleners naar patiënten, en vice versa, verstuurd kan worden. Anderzijds begeleidt PROVES gecontroleerde livegangen waarbij een beperkte groep patiënten en zorgverleners in de praktijk echte medische gegevens met elkaar uitwisselen.

Technische beproevingen

De eerste stap in het PROVES programma is het technisch beproeven van diverse soorten gegevensuitwisselingen (Proof of Concept). Werkt bijvoorbeeld het invullen, versturen en ontvangen van een vragenlijst binnen de gehele keten van PGO tot aan zorgaanbieder en achterliggende informatiesystemen? Inzichten die wij tijdens deze technische beproevingen opdoen, vertalen we naar een concreet advies en geven we terug aan de ontwikkelaars die deze gegevensuitwisseling bedacht en gebouwd hebben.

Praktijkervaring opdoen

Een tweede stap is het opstarten van gecontroleerde livegangen om praktijkervaring op te doen met gegevensuitwisseling. De eerste gecontroleerde livegangen zijn in december 2019 gestart en vinden plaats in diverse regio’s. Binnen de gecontroleerde livegangen worden daadwerkelijk patiëntgegevens uitgewisseld tussen patiënten en zorgaanbieders. Deze patiënten gebruiken dus actief hun PGO en worden hierbij intensief ondersteund. Ook uit deze gecontroleerde livegangen komen belangrijke inzichten die teruggekoppeld worden aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor het bedenken en ontwikkelen van de gegevensuitwisseling.

Het jaar 2020 staat wat ons betreft in het teken van ‘gewoon doen’. Ideeën en concepten omtrent gegevensuitwisseling kunnen tot op bepaalde hoogte technisch uitgewerkt worden; daarna moeten deze ideeën zo snel mogelijk getoetst worden in de praktijk. Daarbij staat de volgende vraag centraal: welke belemmeringen kom je in de praktijk tegen en moeten worden opgepakt voor succesvolle landelijke uitrol?

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.